برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 92 نتیجه یافته شده در جستجوی بار

1 ژانویه سال 1956

سرزمین معروف" سار "سرانجام ضمیمه آلمان غربی شد و به این ترتیب یكی از موارد عمده اختلافات میان فرانسه و آلمان حل شد .ای سال 1909 میلادی به خاطر مالكیت این منطقه صنعتی 5 بار بین فرانسه و آلمان اختلاف افتاد و 5 بار دست به دست شد و سرانجام فرانسه به این شرط كه آلمان غربی به فرانسه امتیازات اقتصادی از سار بدهد ،آن سرزمین را به آلمان واگذار كرد.

14 ژانویه سال 1797

خونینترین جنگهای شمال ایتالیا میان 16 هزار فرانسوی به سرداری ناپلئون بناپارت و 40 هزار اتریشی به سرداری" آلوینزی "در محلی به نام" ریوولی "اتفاق افتاد .این منطقه در انتهای دره" آدیژ "واقع شده و همه چیز به نفع اتریشیها بود ولی بار دیگر به سبب تاكتیك درخشان نظامی سردار فرانسوی اتریشیها شكست خوردند و علاوه بر 10 هزار نفر اسیر در حدود 5 هزار نفر نیز از سپاه اتریش كشته شدند .جنگ" ریوولی "یكی از جنگهای مهمی بود كه ناپلئون بناپارت قبل از احراز مقام امپراتوری فرانسه در آن شركت كرد و با نبوغ نظامی خاص خویش پیروز شد.

17 ژانویه سال 1841

"جرج اورست "كوهنورد بزرگ انگلیسی كه به مرتفعات كوههای هیمالیا در هند صعود كرده بود" قله اورست "كشف كرد و چون نام خود را به آن قله داده بود روی این اصل به نام او" اورست "خوانده شد .اورست در مدت عمر خود 8 بار به مرتفعات هیمالیا صعود كرد ولی هیچگاه نتوانست به قلهای كه خود آن را كشف كرده بود صعود كند .اورست در سال 1953 میلادی فتح شد .به روز 29 مه 1953 مراجعه شود

18 ژانویه سال 1961

برای اولین بار جنین انسان خارج از رحم و در لوله آزمایش ،پرورش داده شد و این یكی از مهمترین و موئثرترین پیروزیهای بشر در زیست شناسی محسوب میشود .عامل اصلی این واقعه مهم پروفسور" دانیل پتروچی "ایتالیایی بود .وی بعد از آزمایشهای فراوان موفق شد كه نطفه انسان را در لوله آزمایش پرورش داده و تا 29 روز آن را زنده نگهدارد .پیروزی بعدی وی پرورش جنین تا 62 روز بود.

21 ژانویه سال 1954

اولین زیردریایی اتمی جهان ،به نام" ناتیلوس "توسط نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا به آب انداخته شد و به این ترتیب عصر تازهای در علم و صنعت بشری آغاز شد كه به عصر" استفاده از اتم برای صلح "معروف است .این زیردریایی كه سوخت قوه محترقه آن به وسیله یك پیل اتمی كوچك تاصمین میشود قادر است مدتهای طولانی زیر آب بماند .به وسیله نوعی از همین زیردریایی اتمی بود كه دریانوردان آمریكایی برای اولین بار در تاریخ دریانوردی موفق به عبور از زیر یخهای قطب شمال شدند.

21 ژانویه سال 493

جنگ تاریخی مذهبی میان" یزدگرد دوم "شانزدهمین شاهنشاه ساسانی با مردم" ارمنستان "آغاز شد .علت این جنگ توسعه دین مسیح در ارمنستان بود و حال آن كه دین رسمی ایران ،دین" زرتشت "بود" یزدگرد دوم "برای برانداختن مسیحیت از ارمنستان عده زیادی از عیسویان را كشت و بار دیگر دین زرتشت را در آن سرزمین و نیز قسمتهای دیگری از بینالنهرین توسعه و رواج كامل داد.

24 ژانویه سال 1859

برای اولین بار در تاریخ كشور رومانی به همت یك شاهزاده جوان كه علاقمند به وحدت رومانی بود ،دو منطقه اصلی این كشور با هم متحد شدند و به این ترتیب ،هسته مركزی كشور رومانی بوجود آمد .یكی از این دو ایالات" مولداوی "و یكی دیگر" والاشی "نام داشتند .اولین كسی كه به عنوان فرمانروای این دو منطقه انتخاب شد همان شاهزاده جوان بود كه" آلسكاندر ژان كوزا "نام داشت.

2 فوریه سال 1792

جنگهای تاریخی معروف به جنگهای ششماهه لومباردی یا جنگهای" مانتو "با پیروزی فرانسویان و تصرف قلعه مستحكم" مانتو "پایان یافت .این جنگها از روز یكم اوت 1796 میلادی با حمله فرانسویان به سرداری ناپلئون بناپارت آغاز شده و در جریان آن بیش 10 بار اتریشیها به سرداری" آلوینزی و وورمسر "شكست خورده بودند .فتح قلعه مانتو ،كلید پیروزی بر ایتالیا محسوب میشد .به روز 1 اوت 1796 مراجعه شود

2 فوریه سال 962

برای اولین بار در تاریخ تاجگذاری سلاطین و امپراتوران ملل مسیحی ،پاپ" ژان دوازدهم "رهبر بزرگ كلیسای كاتولیك و پادشاه مذهبی همه سلاطین مسیحی اروپا ،بدست خود تاج امپراتوری رم را بر سر" اوتون كبیر "امپراتور بزرگ آلمانی گذاشت و او را برای خدمت به كلیسا عیسی مسیح ،تقدیس كرد .به این ترتیب" اوتون "لقب" امپراتور كبیر "گرفت.

7 فوریه سال 1915

"نبردهای زمستانی مازوری "با حمله آلمانیها به فرماندهی" هیندنبورگ و لودن دورف "دو سردار برجسته آلمانی در جنگ اول جهانی آغاز شد .در این نبرد كه تا روز 22 ماه فوریه به طول انجامید ،قوای روسیه كه در جبهههای مختلف از آلمانیها شكست خورده بودند بار دیگر در كنار دریاچههای مازوری شكست خوردند و مجموعاش 110 هزار نفر از افراد آنان اسیر شد .به روز 22 فوریه 1915 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی