برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 25 نتیجه یافته شده در جستجوی برزیل

1 ژانویه سال 1502

"ریو دوژانیرو "پایتخت سابق كشور پهناور برزیل در آمریكای جنوبی از طرف جمعی از دریانوردان پرتغالی كشف شد و چون رییس دریانوردان خلیج" گوانابارا "را كه ریودوژانیرو مشرف بر آنست دید به تصور این كه خلیج مصب رودی است كه كشف كرده به خاطر تصادف كشف آن با اول ژانویه آن را ریو دوژانیرو) یعنی رود ژانویه (نامید و این اسم همچنان بر آن شهر باقی ماند.

12 ژانویه سال 1825

"دون پدروی دوم یا پیر دوم "آخرین پادشاه كشور برزیل در" ریودوژانیرو "متولد شد .در 6 سالگی ،بعد از استعفای پدرش دون پدروی اول كه روز 2 آوریل 1831 میلادی اتفاق افتاد به سلطنت رسید و مدت 57 سال با كمال قدرت سلطنت كرد .با اعلام رژیم جمهوری در برزیل در 5 نوامبر 1889 میلادی سلطنت او تمام شد .به روز 2 آوریل 1831 و 1 5 نوامبر 1889 و 21 سپتامبر 1891 مراجعه شود

4 فوریه سال 1520

"پدرو - آلوارز - كابرال "اولین دریانورد پرتغالیالاصل كه قسمتی از سواحل و سرزمینهای آمریكا را كشف كرده بود ،پس از 53 سال زندگی بدرود حیات گفت .پدرو آلوارز كابرال روز 20 اوت 1467 میلادی در" بلمونت "متولد شده بود .از خدمات بزرگ وی به امپراتوری پرتغال كشف سواحل برزیل در 5 مارس 1500 بود .به روز 5 مارس 1500 و 20 اوت 1467 مراجعه شود

10 فوریه سال 1962

"كاندید و پورتیناری "مشهورترین نقاشان معاصر برزیل ،بر اثر خونریزی مغزی بدرود حیات گفت .این هنرمند بزرگ آمریكای جنوبی كه هنگام مرگ 59 سال داشت ،به سال 1903 میلادی متولد شد و اولین تابلوی خود را در 8 سالگی ترسیم نمود .از مهمترین آثار" كاندید و پورتیناری "تابلوی معروف جنگ و صلح او را میتوان نام برد .به روز 29 مه 1903 مراجعه شود

15 فوریه سال 1960

شورش دریایی" سانتاماریا "به رهبری یك سروان شورشی پرتغالی به نام" گالوائو "آغاز شد .در این شورش كه علیه رژیم دیكتاتوری" سالازار "انجام گرفت ،سروان گالوائو كه از نویسندگان معروف پرتغال نیز هست ،كشتی" سانتا ماریا "متعلق به پرتغال را در حین عبور از دریای كارائیب با 49 نفر از همدستان خویش تصرف كرد .وی بعدها با سانتاماریا به برزیل پناهنده شد و سپس كشتی را به مقامات پرتغالی پس داد.

23 فوریه سال 1839

كشور" ونزوئلا "در آمریكای جنوبی استقلال خود را بازیافت و به این ترتیب پس از 322 سال كه تحت سلطه اسپانیا و 8 سال كه جزص فدراسیون كلمبیا بود ،آزادی بدست آورد و موجودیت سیاسی خود را با رژیم جمهوری به دنیا اعلام كرد كشور ونزوئلا در شمال آمریكای جنوبی میان برزیل و كلمبیا و دریای آنتیل قرار گرفته است .به روز 26 اوت 1821 و 6 دسامبر 1499میلادی مراجعه شود

23 فوریه سال 1942

"اشتفن تسوایك "نویسنده بزرگ آلمانینژاد با همسرش در" پترویس "در كشور" برزیل "آمریكای جنوبی خودكشی كردند .وی روز 28 نوامبر 1881 در شهر زیبای" وین "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از اتمام تحصیلاتش به نوشتن آثار معروف خود پرداخت و هنگام جنگ دوم به خاطر یهودی بودن از آلمان گریخت .از بهترین آثار او" جیببر - آموك 24 - ساعت از زندگی یك زن "را باید نام برد.

25 فوریه سال 1821

سلطنت و امپراتوری" دون پدروی اول - یا - پیر اول "بر برزیل آغاز شد .در این زمان ،دون پدرو كه روز 26 دسامبر 1798 میلادی در" كلوز "متولد شده بود 22 سال داشت .دون پدرو پس از ده سال سلطنت به نفع پسرش" دون پدروی دوم "استعفا داد و روز 11 مه 1834 مرد .به روز 26 دسامبر 1798 و 7 سپتامبر 1822 و 11 مه 1834 و 2 آوریل 1831 مراجعه شود

26 فوریه سال 1961

سلطنت سلطان حسن دوم ،پادشاه كشور مراكش پس از مرگ پدرش سلطان محمد پنجم ،آغاز شد .سلطان حسن دوم به سال 1929 میلادی) روز 9 ژوییه (در قصر سلطنتی رباط متولد شد پس از اتمام تحصیلات خود از دانشكده حقوق" بردو "در فرانسه به كشور برگشت و در جریانهای مربوط به استقلال مراكش شركت كرد و سرانجام در این روز پادشاه شد .به روز 9 ژوییه 1929 مراجعه شود 27 فوریه 1509 میلادی با ورود اولین دسته از مهاجران پرتغالی كه به دستور پادشاه آن كشور به سوی سواحل برزیل در حركت بودند به خاك آن كشور ،دوران سلطه پرتغالیها بر برزیل كه تنها مستعمره آنان در آمریكای جنوبی بود آغاز شد .این دوران تا روز 7 سپتامبر 1822 میلادی كه برزیل مستقل شد مدت 313 سال به طول انجامید و روز 15 نوامبر 1889 میلادی ،برزیل جمهوری شد .به روز 16 نوامبر 1500 مراجعه شود

2 آوریل سال 1831

دوران سلطنت" دون پدروی دوم - یا - پیر دوم "سومین و آخرین امپراتور كشور برزیل با استعفای پدرش" دون - پدروی اول "آغاز شد .در این زمان ،دون پدرو كه روز 13 ژانویه 1825 میلادی متولد شده بود ،فقط 6 سال داشت .دون پدروی دوم تا روز 15 نوامبر 1889 كه رژیم جمهوری و در برزیل روی كارآمد سلطنت كرد و روز 21 سپتامبر 1891 میلادی مرد .به روز 13 ژانویه 1825 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی