برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی بریتانیا

15 ژانویه سال 1941

به تقاضای" هایل ثلاثی "امپراتور حبشه حمله نیروهای بریتانیا برای آزاد كردن كشور" حبشه "از چنگ ایتالیاییها آغاز شد .در این نبرد بزرگ نیروهای انگلیسی و هندی و سودانی كه جزص متحدین انگلیس در جنگ دوم جهانی بودند از مرزهای سودان به حبشه حمله كردند .پس از دفاعی سخت توسط افراد ایتالیایی كه از سال 1936 حبشه را در تصرف داشتند سرانجام حبشه آزاد شد .به روز 25 نوامبر 1934 مراجعه شود

10 فوریه سال 1947

قرارداد معروف به" صلح ایتالیا "میان دولت ایتالیا كه در جنگ دوم جهانی از متفقین شكست خورده بود با چهار كشور بزرگ یعنی آمریكا - بریتانیا - شوروی و فرانسه به امضاص رسید ،به موجب این قرارداد بندر معروف" تریست "در شمال شرقی ایتالیا كه مابهالنزاع ایتالیا و یوگسلاوی بود زیر نظر سازمان ملل متحد درآمد .این بندر امروزه بین ایتالیا و یوگسلاوی قسمت شده است .به روز 5 اكتبر 1954 مراجعه شود

16 آوریل سال 1808

برای اولین بار ماشین چوببری در انگلستان ساخته شد و به این ترتیب فصل تازهای در صنعت" درودگری "پدیدار شد .مخترع ماشین چوببری" مانتوس كانگدون "صنعتگر و مبتكر معروف انگلیسی بود كه كمی پس از آن ،اره تسمهای را نیز برای سهولت در قطع چوبهای مختلف اختراع كرد .كارخانهای كه" مانتوس "بنیان گذاشت هنوز به كار مشغول است .ولی اولین ماشین چوببری ،در موزع علمی بریتانیا حفظ میشود.

23 اکتبر سال 1942

نبرد تاریخی" العلمین "در جریان پیكارهای خونین جنگ دوم جهانی در شمال آفریقا آغاز شد .در این نبرد دو نیروی آلمانی و انگلیسی با یكدیگر روبرو بودند .سرداری سپاه آلمان با فیلد مارشال" اروین رومل "و سرداری سپاه بریتانیا كبیر با فیلد مارشال" مونتگمری "بود .جنگ با حمله انگلیسیها در" العلمین مصر "آغاز و به شكست قطعی آلمانیها تمام شد .به روز 26 مه 1944 مراجعه شود

17 دسامبر سال 1807

فرمان تاریخی معروف به" فرمان میلان "توسط ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه در تعقیب فرمان معروف" برلین "که روز 21 نوامبر 1806 میلادی صادر شده بود ،صادر گردید .به موجب فرمان میلان ،جزایر بریتانیا ،هم در خشکی و هم در دریا محصور شد و کشتیهای فرانسوی و دوستان فرانسه مجاز شدند کشتیهای انگلیسی را تصرف کنند .با این فرمان انگلستان به کلی از اروپا و دنیا جدا شد.

21 دسامبر سال 1959

کنفرانس مهم سیاسی چهار دولت اروپایی و آمریکایی در پاریس پایتخت فرانسه به پایان رسید .در این کنفرانس بزرگ که یکی از مهمترین اجتماعات سیاسی بعد از جنگ بینالمللی دوم محسوب میشود ،آیزنهاور رییس جمهوری فقید آمریکا - کنراد آدنائر صدر اعظم متوفی آلمان غربی - ژنرال دوگل زمامدار سابق فرانسه و هارولد ماک میلن ،نخستوزیر اسبق بریتانیا شرکت داشتند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی