برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 21 نتیجه یافته شده در جستجوی بلغارستان

16 ژانویه سال 1945

جنگ" بوداپست "برای شكستن محاصره نیروهای ارتش سرخ شوروی ،توسط سپاهیان خسته و شكست خورده آلمان نازی آغاز شد" .بوداپست "پایتخت مجارستان پس از شكست رومانی و بلغارستان در سپتامبر 1944 میلادی آغاز شد و هدف روسها به زانو درآوردن مجارستان بود .این جنگ روز 13 فوریه 1945 میلادی با شكست آلمانیها به پایان رسید .به روز 13 فوریه 1945 میلادی مراجعه شود

18 ژانویه سال 1919

كنفرانس تاریخی صلح ،بعد از جنگ بینالملل اول با شركت 27 دولت از ممالك آمریكا - آسیا - آفریقا و استرالیا در پاریس پایتخت فرانسه تشكیل شد و ریاست این كنفرانس با" ژرژ كلمانسو "نخست وزیر فرانسه بود كه" ببر فرانسه "لقب داشت .نمایندگان 5 كشور شكست خورده جنگ) آلمان - اتریش - بلغارستان - مجارستان و عثمانی (در این كنفرانس حضور نداشتند.

3 مارچ سال 1878

"صربستان "بعد از جنگهای خونین و شورشها و انقلابات مكرر سرانجام به كمك روسها و به موجب قرارداد" ساناستفانو "به استقلال كامل رسید .در این قرارداد كه نمایندگان عبدالحمید دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثمان و روسیه آن را امضاص كردند ،استقلال كامل رومانی و ایجاد بلغارستان نیز منظور شده بود .به روز 25 آوریل 1862 و 1 ژوییه 1876 مراجعه شود

27 آوریل سال 1875

قتل عام" بلغارستان "توسط سپاهیان عثمانی در آن سرزمین اتفاق افتاد و در جریان این واقعه دهشتناك 20 هزار نفر از مردم بیگناه بلغارستان كشته شدند و 79 دهكده در آتش سوخت .علت این قتل عام ،شورش مختصری بود كه در آن سرزمین ایجاد شده بود .چون عثمانی میخواست با این وسیله از مردم سایر ممالك متصرفی خود زهر چشم بگیرد ،این قتل عام خونین را به راه انداخت .به روز 1 ژوییه 1876 مراجعه شود.

28 آوریل سال 1829

شهر" ادرنه "آخرین شهر كشور تركه امروزی در اروپا ،كه نزدیك مرز بلغارستان قرار دارد ،بعد از پیكاری سخت به تصرف نیروهای روسی درآمد و فاتح این شهر كه سومین شهر مهم امپراتوری عثمانی و تركیه امروزی محسوب میشود" دیهبیج "سردار نامآور و مارشال شجاع روسی بود .پس از این پیروزی ،سلطان عثمانی تقاضای صلح كرد و قرارداد صلح روز 4 سپتامبر 1829 میلادی بسته شد.

14 می سال 1955

قرارداد تاریخی و مهم سیاسی و نظامی معروف به" قرارداد ورشو "در ورشو پایتخت لهستان میان 8 كشور كمونیستی اروپا به امضاص رسید .این قرارداد به ابتكار" اوتو گروتوهول "و برای مقابله با قرارداد آتلانتیك شمالی كه میان دولتهای غربی و طرفدار آمریكا به امضاص رسیده بود ،با عضویت" روسیه - آلبانی - بلغارستان - چك اسلواكی - رومانی - مجارستان - لهستان و آلمان شرقی "امضاص شد.

1 ژوییه سال 1876

شورش بزرگ صربستان به عنوان همدردی و كمك به مردم بلغارستان كه در 27 آوریل 1875 میلادی توسط عثمانیها قتل عام شده بودند آغاز شد و در باطن قصد پرنس میشل امیر صربستان ،مساعدت با مردم بوسنی و هرزهگوین "و الحاق آن دو ایلات به صربستان بود .گر چه 80 هزار صربی از 200 هزار عثمانی شكست خوردند ولی بعد با كمك روسیه به مقصود خود نائل شدند .به روز 13 ژوییه 1875 مراجعه شود

21 ژوییه سال 1878

كنگره بزرگ و نهم سیاسی" برلین "در پایتخت امپراتوری آلمان تشكیل شد .در این كنگره تاریخی كه به ابتكار بیسمارك صدراعظم نامدار آلمان تشكیل شده بود دول بزرگ اروپا از جمله فرانسه - انگلستان و اتریش و آلمان برای تغییر بعضی از مواد قرارداد" سان استفانو "اقدام كردند و نتیجه آن تجزیه بلغارستان به سه قسمت و تصرف قبرس توسط انگلیس بود .به روز 3 مارس 1878 مراجعه شود

14 سپتامبر سال 1944

قرارداد متاركه جنگ میان ارتش روسیه شوروی و ارتش بلغارستان ،در جریان جنگهای بینالملل دوم به امضاص رسید ،و به این ترتیب یك روز پس از تسلیم كامل كشور رومانی ،بلغارستان نیز كه از متحدین آلمان نازی در آن جنگ محسوب میشد از گردونه عملیات جنگی خارج شد .فاتح بلغارستان نیز مانند رومانی ،مارشال تولبوخین فرمانده ارتش سرخ شوروی بود .به روز 13 سپتامبر 1944 مراجعه شود

15 سپتامبر سال 1918

سپاهیان بلغارستان كه در جنگ اول جهانی جزص متحدین آلمان و اتریش ،علیه قوای متفقین) فرانسه و انگلیس (وارد جنگ شده بودند ،در مقدونیه كه امروزه یكی از ایالات یوگسلاوی را تشكیل میدهد به سختی از متفقین شكست خوردند .این شكست سبب شد تا بلغاریها كه به هوای تصرف مقدونیه وارد جنگ شده بودند همان سال به كلی به زانو درآمدند و روز 29 ماه سپتامبر با متفقین صلح كردند.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی