برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 123 نتیجه یافته شده در جستجوی تاریخ

1 ژانویه سال 1704

شورش بزرگ مردم مجارستان علیه امپراتور اتریش) لئوپولد اول (كه عده زیادی از آنها را به قتل رسانده بود آغاز شد و چون سردار شورشیان در این قیام" راكوكزی "نام داشت در تاریخ از این شورش به نام" شورش راكوكزی "یاد شده است .این جنگ و شورش هفت سال بعد در زمان سلطنت" ژوزف اول "جانشین لئوپولد روز 21 اوت 1711 میلادی پایان یافت .به روز 21 اوت 1711 مراجعه شود

5 ژانویه سال 1805

"آگوستن تییری "مورخ بزرگ قرن نوزدهم میلادی فرانسه در" بولوا "قدم به عرصه وجود گذاشت ،وی اولین كسی بود كه طرز نگارش تاریخ را تغییر داد و به انتقاد از سبك تاریخ نویسی قدیم پرداخت مهمترین آثار این نویسنده تاریخی" فتح انگلستان بدست نورماندها و شرح دوران حكومت مرووانژینها "در فرانسه است ،تییری به سال 1856 میلادی مرد .به روز 12 ژوییه 1856 مراجعه شود

10 ژانویه سال 1946

"مجمع اتفاق ملل "یا به نام دیگرش" جامعه ملل "بعد از 26 سال كه از تاریخ پیدایش آن میگذشت ،رسماش به كار خود پایان داد و منحل شد و كلیه امور و وظایفی را كه در قبال ممالك و ملل جهان داشت به سازمان ملل متحد واگذار كرد .جامعه ملل بعد از جنگ بینالملل اول تاصسیس شده) روز 10 ژانویه 1920 میلادی (و مقر آن ژنو در سویس بود .به روز 10 ژانویه 1920 مراجعه شود

13 ژانویه سال 1906

"آلبرت سورل "یكی از دانشمندترین محققین و مورخین فرانسه در قرن نوزدهم میلادی پس از 64 سال زندگی به علت آلبرت سورل ابتلا به بیماری ذاتالریه بدرود حیات گفت .روز 10 مه 1842 در" هونفلور "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی استاد تاریخ دیپلماسی و عضو آكادمی فرانسه بود) .اروپا و انقلاب كبیر فرانسه (از آثار مهم او محسوب میشود .به روز 10 مه 1842 مراجعه شود

15 ژانویه سال 1559

"الیزابت اول "مقتدرترین ملكه تاریخ انگلستان ،طی تشریفاتی گرینویچ جالب ،تاجگذاری كرد .او به سال 1533 میلادی در متولد شده بود و دختر كوچكتر هنری هشتم محسوب میشد بعد از هنری هشتم ابتدا پسرش ادوارد ششم ،بعد دختر اولش ماری تودور و بعد الیزابت اول به سلطنت رسیدند .سلطنت الیزابت تا سال 1603 میلادی طول كشید .به روز 4 ژانویه 1558 میلادی مراجعه شود

15 ژانویه سال 197

جنگهای تاریخ معروف به" جنگ سه ساله بینالنهرین "با پیروزی سپاهیان امپراتوری روم به پایان رسید و" بلاش چهارم - اشك بیست و ششم "شاهنشاه اشكانی ایران كه از روز 11 مه 194 میلادی جنگ با روم را برای تصرف بینالنهرین غربی آغاز كرده بود شكست خورد و علاوه بر عدم موفقیت در تصرف بینالنهرین غربی چند شهر دیگر را نیز از دست داد .به روز 11 مه 194 مراجعه شود

17 ژانویه سال 1912

كاپیتن" رابرت اسكات "قطبشناس بزرگ انگلیسی در بازگشت از سفر تاریخ خود به قطب جنوب ،با كلیه همراهان خود به علت كولاك برف بدرود حیات گفت .اسكات و رودآلد آموندس قطبشناس نروژی در یك زمان از دو راه مختلف به قطب جنوب حمله كرده بودند ولی آموندسن بعد از رسیدن به قطب در 14 دسامبر 1911 به سلامتی بازگشت و اسكات در این روز مرد .به روز 10 فوریه 1868 و 14 دسامبر 1911 مراجعه شود

19 ژانویه سال 1804

یكی از بزرگترین توطئههای تاریخ فرانسه كه علیه جان و حكومت ناپلئون بناپارت كنسول دایمی فرانسه صورت گرفته بود كشف شد و اعضای آن دستگیر شدند .این توطئه بزرگ كه در تاریخ از آن به نام" توطئه كادووال "یاد شده است به رهبری" ژرژ كادووال "رهبر شورشیان وانده و عضویت دوك دانگین و مارشال" مورو "به نفع مارشال مورو ترتیب داده شده بود .به روز 15 مارس و 12 اكتبر 1804 مراجعه شود

21 ژانویه سال 1954

اولین زیردریایی اتمی جهان ،به نام" ناتیلوس "توسط نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا به آب انداخته شد و به این ترتیب عصر تازهای در علم و صنعت بشری آغاز شد كه به عصر" استفاده از اتم برای صلح "معروف است .این زیردریایی كه سوخت قوه محترقه آن به وسیله یك پیل اتمی كوچك تاصمین میشود قادر است مدتهای طولانی زیر آب بماند .به وسیله نوعی از همین زیردریایی اتمی بود كه دریانوردان آمریكایی برای اولین بار در تاریخ دریانوردی موفق به عبور از زیر یخهای قطب شمال شدند.

24 ژانویه سال 1859

برای اولین بار در تاریخ كشور رومانی به همت یك شاهزاده جوان كه علاقمند به وحدت رومانی بود ،دو منطقه اصلی این كشور با هم متحد شدند و به این ترتیب ،هسته مركزی كشور رومانی بوجود آمد .یكی از این دو ایالات" مولداوی "و یكی دیگر" والاشی "نام داشتند .اولین كسی كه به عنوان فرمانروای این دو منطقه انتخاب شد همان شاهزاده جوان بود كه" آلسكاندر ژان كوزا "نام داشت.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی