برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 21 تا 30 از 123 نتیجه یافته شده در جستجوی تاریخ

21 فوریه سال 120

"تاسی توس "یا" تاسیت "مورخ بزرگ و نویسنده معروف رومی در قرون اول و دوم میلادی ،پس از 70 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه نام كوچكش" كورنلیوس "بود ،روز 5 ژوییه 50 میلادی متولد شد و پس از مدتها خدمات دولتی و سفارت روم در ممالك خارجی و سناتوری به تدوین وقایع و تواریخ پرداخت .از مهمترین آثار او 16 جلد تاریخ او معروف به" سالنامهها "است .به روز 5 ژوییه 50 مراجعه شود

21 فوریه سال 1725

اولین كلوب ادبی و هنری فرانسه كه در تاریخ از آن به نام" كلوب آنتروسول "یاد شده است ،توسط یكی از روحانیون علاقمند به ادبیات و هنر به نام" آبهآلاری "تاصسیس شد .در این كلوب عدهای از دوستان آبهآلاری هر هفته یكبار در اطاق كوچكی كه در طبقه اول عمارت او قرار داشت به دور هم جمع میشدند .مونتسكوی و مارشال دوكوانی و هوراس والپول از اعضای این كلوب بودند.

24 فوریه سال 1848

حكومت موقتی فرانسه ،بعد از استعفای لویی فیلیپ پادشاه آن كشور كه در نتیجه قیام مردم به انگلستان پناهنده شده بود ،آغاز شد و در تاریخ ،از این حكومت به نام" حكومت روزنامهنگاران "نیز یاد شده است زیرا 11 روزنامهنگار از جمهوریخواهان اعضای اصلی این حكومت موقتی را تشكیل میدادند .آلفونس دولامارتین شاعر و نویسنده برجسته فرانسه نیز جزص این یازده نفر نفر بود.

27 فوریه سال 1933

"عمارت رایشتاك آلمان "مركز قانونگذاری آلمان نازی در میان شعلههای آتشی كه تاریخ هنوز نتوانسته است دریابد به دست چه كسی روشن شده بود ،سوخت .مقامات آلمان نازی گناه این آتشسوزی را به گردن یك كمونیست هلندی به نام" مارینوس وان درلوبه "گذاشتند و سرانجام نیز به همین جرم او را اعدام نمودند .به روز 10 سپتامبر 1884 مراجعه شود

28 فوریه سال 1869

"آلفونس لویی دولامارتین "یكی از برجستهترین ادبای قرن نوزدهم فرانسه بعد از 79 سال زندگی تواصم با افتخار و محبوبیت بدرود حیات گفت .وی روز 21 اكتبر سال 1790 میلادی در" ماكون "متولد شده بو .لامارتین در مدت حیات ،آثار برجستهای چون" رازها - سقوط یك فرشته - تاریخ اصلاح - تاریخ موجدین - رافائل و مرگ سقراط "نوشت و به عضویت آكادمی فرانسه رسید .به روز 21 اكتبر 1790 مراجعه شود

28 فوریه سال 1897

برای اولین بار در تاریخ رانندگی و مقررات رانندگی" گواهینامه "صادر شد و كسی كه اولین گواهینامه رسمی رانندگی را گرفت هانری فورد ،معروف به" هانری فورد اول "بود كه خود كاملكننده و مخترع نهایی اتومبیل است .اولین گواهینامه رانندگی كه امروزه در موزه كارخانه اتومبیلسازی فورد نگهداری میشود ،توسط خود فورد صادر و امضاص شده بود.

3 مارچ سال 1688

"پرو "معمار و آرشیتكت برجسته قرن هفدهم میلادی فرانسه پس از 75 سال زندگی چشم از جهان فرو بست" .كلودپرو "كه در تاریخ معماری از او به نام" استاد "یاد شده است ،روز 14 اكتبر 1613 میلادی در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بسیار پر كار و در كار ،بسیار دقیق بود و گاه برای ساختن بنایی سالها تحقیق و مطالعه میكرد قسمتی از بنای" موزه لوور "از آثار اوست .به روز 14 اكتبر 1613 مراجعه شود

8 مارچ سال 1871

"شیكاگو "شهر و بندر معروف آمریكا در ساحل غربی دریاچه میشیگان) در شمال آمریكا (دچار حریق بزرگی شد كه لگد گاو خانمی به نام" پاتریك اولیری "به یك چراغ نفتی ،مسبب آن بو .این چراغ ابتدا طویله و بعد انبار خانم اولیری را آتش زد و سپس همه شهر را گرفت .در نتیجه این آتشسوزی كه تا آن تاریخ در آمریكا بیسابقه بود 17450 ،خانه سوخت و 90 هزار نفر بیخانمان شدند.

16 مارچ سال 1751

"جیمز مدیسون "چهارمین رییس جمهوری ایالات متحده آمریكا در" پورت كانوی "واقع در ایالت" ویرجینیا "قدم به عرصه وجود گذاشت .او كه در تاریخ آمریكا به نام" پدر قانون اساسی "معروفست ،در سال 1809 میلادی بعد از" توماس جفرسون "ریاست جمهوری رسید و تا 1817 میلادی به ریاست كرد و روز 28 ژوئن 1836 میلادی مرد .به روز 28 ژوئن 1836 مراجعه شود

19 مارچ سال 1747

گوتفرید - اوگوست - بورگر" بورگر "شاعر و ادیب بزرگ آلمانی در قرن هجدهم میلادی ،در" مولمرسدند "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او بود .از جوانی با ناكامی و شكستهای متعدد روبرو شد و این ناكامیها ،تا زمان مرگ از او دست بر نداشت و بعدها این ناكامیها ،به صورت اشعاری زیبا و نغز در تاریخ ادبیات آلمان باقی ماند .مرگ او روز 5 اكتبر 1794 اتفاق افتاد .به روز 5 اكتبر 1794 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی