برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 41 تا 50 از 123 نتیجه یافته شده در جستجوی تاریخ

16 آوریل سال 1776

"برتولد - ژرژ - نیبوهر "مورخ و محقق و جامعهشناس بزرگ پروسی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در" كپنهاك "پایتخت كشور" دانمارك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعدها به آلمان رفت و پس از پایان تحصیل ،در ضمن تدریس علوم تاریخ و جغرافی ،به مطالعات خود نیز ادامه داد .از بهترین تاصلیفات او" تاریخ روم "را باید نام برد .وی روز 13 اوت 1813 میلادی مرد .به روز 13 اوت 1813 مراجعه شود

17 آوریل سال 1889

برای اولین بار در تاریخ روابط اجتماعی و سیاسی زن و مرد ،به زنان یك سرزمین حق شركت در انتخابات داده شد و این سرزمین" زلاند جدید "در آوانس اقیانوس آرام بود .علت این كه مردان این كشور حاضر شدند زنان را نیز در انتخابات شركت دهند این بود كه در آن كشور زن كم بود و با این سیاسی ،زنان سایر ممالك را برای مهاجرت به زلاند جدید تشویق كردند .این نقشه با موفقیت عملی شد.

18 آوریل سال 1597

رژیم" بردگی كشاورزی "كه در تاریخ روسیه تزاری از آن به نام رژیم" سرفها "یا" رژیم گودونوف "یاد شده است ،به دستور" بوریس گودونوف "یكی از فرمانروایان ستمكار و دیكتاتور روسیه در قرن شانزدهم میلادی ،در آن سرزمین بر قرار شد .علت ایجاد این رژیم ،جلوگیری از مهاجرت روستاییان بود ،به موجب این رژیم ،هر دهقان روسی مجبور بود تا آخر عمر در یك مزرعه مخصوص كار كند و با آن مزرعه خرید و فروش شود.

19 آوریل سال 1709

"بوفون "یكی از نامدارترین علمای طبیعی و حیوانشناس بزرگ فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،در" مونتبارد "متولد شد .پدرش وكیل مجلس بود ولی خود او به سیاست علاقهای نداشت بلكه همه ئاوقات خود را به تحقیقات طبیعی گذرانید و در این راه كتاب تاریخ طبیعی خود را كه 29 جلد بزرگ است تاصلیف كرد و كتاب دیگری به نام ادوار طبیعی نوشت كه فلسفه ئتاریخ كره ئزمین است .وی روز 14 اوت 1788 مرد.

20 آوریل سال 1825

"كلود - هنری - كنت دوسن سیمون "یكی از برجستهترین فلاسفه ئفرانسه در قرون 18 و 19 میلادی بعد از 65 سال زندگی و تربیت شاگردان برجستهای چون" اوگوست كنت "بدرود حیات گفت .وی كه در تاریخ بیشتر به عنوان" سن سیمون "معروف است ،به روز 27 اكتبر 1760 میلادی متولد شده بود و مدیریت مدرسه ئسیاسی و جامعه ئسن سیمون را تا آخر عمر به عهده داشت .به روز 27 اكتبر 1760 مراجعه شود.

22 آوریل سال 1402

برای اولین بار در تاریخ تلاش دول اروپایی برای تصرف سرزمینهای جدید ،جزایر معروف" خالدات "یا" كاناری "كه به آن" قناری "هم میگویند ،به تصرف یك دریانورد اهل نورماندی به نام" ژان دوبتان - كورت "درآمد .این جزایر كه در شمال غربی آفریقا در اقیانوس اطلس واقع شدهاند بعدها ،ضمیمه ئكشور نیرومند اسپانیا شدند و هنوز هم متعلق به همان كشورند.

22 آوریل سال 1915

گاز خفه كننده برای اولین بار در تاریخ پیكارهای میان ملل ،از گاز سمی به عنوان یك وسیله پیروزی استفاده شد .این گاز را كه اصطلاحاش به نام مینامند ،برای اولین بار آلمانیها به كار بردند و محل استعمال آن نیز در جبهه جنگ" ایپر "بود .گرچه در اوایل به سبب وحشت متفقین از این گاز "آلمانیها در جنگ اول پیروزیهایی به دست آوردند ولی بعد از اختراع ماسك ضد گاز ،از اثر آن كاسته شد و كمی بعد به كلی متروك گردید.

24 آوریل سال 1781

قرارداد بزرگ یونانی قرارداد اتحادیه سه جانبه ،میان امپراتوری روسیه - امپراتوری اتریش و كشور پروس امضاص شد و در تاریخ ،از این قرارداد به نام یاد شده است .به موجب این قرارداد ،كاترین ملكه روسیه "ماری ترز ملكه ئاتریش و فردریك دوم پادشاه پروس ،برای تجزیه امپراتوری عثمانی متحد شدند و متصرفات آن را بین خود قسمت كردند .به سبب بعضی اشكالات سیاسی ،این قرارداد هیچ گاه عملی نشد.

14 می سال 1942

"فیلیپین "مجمعالجزایر معروف آسیای جنوب شرقی ،بعد از 5 ماه جنگ ،سرانجام به تصرف ژاپنیها در آمد .این جزایر كه در اقیانوس آرام قرار دارند ،از روز 8 دسامبر 1941 میلادی مورد حمله ئژاپنیها قرار گرفته بود .دوران سلطه ئژاپنیها بر فیلیپین ،تا روز 20 ماه سپتامبر 1945 میلادی كه در جنگ دوم شكست خوردند ادامه داشت و در این تاریخ دوباره فیلیپین آزاد شد.

19 می سال 1729

"كاترین كبیر "نامدارترین ملكههای روسیه در طول تاریخ امپراتوری روسیه ،در" اشتین "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش" دوك دانهالترزربست "نام داشت .در جوانی به همسری پطر سوم ولیعهد الیزابت امپراتوریس روسیه درآمد و پس از آن كه شوهرش به سلطنت رسید ،علیه او قیام كرد و با كمك سه برادر به نام" ارلوفها "بعد از قتل شوهرش در 9 ژوییه 1762 پادشاه شد .به روز 17 نوامبر 1796 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی