برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 71 تا 80 از 123 نتیجه یافته شده در جستجوی تاریخ

12 ژوییه سال 711

برای اولین بار در تاریخ مجاهدات اسلام ،یك سردار مسلمان با سپاهی گران به اسپانیا حمله كرد و به این ترتیب انتشار دین مبین اسلام در ممالك مسیحی مذهب قاره اروپا نیز آغاز شد .سرداری كه در این روز به اسپانیا حمله كرد" طارقبنزیاد "بود .وی از تنگه بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس گذشت و آن را جبلالطارق نامید .این تنگه میان مراكش و اسپانیا قرار دارد.

14 ژوییه سال 1627

"ژاكبنین بوسوئه "شاعر و ادیب قرن هفدهم میلادی فرانسه در شهر" دیژون "متولد شد .پدرش وكیل دعاوی بود و خود او تحصیلات مذهبی كاملی داشت .لویی چهاردهم او را معلم" گران دوفین "فرزند خویش كرد و بوسوئه در این ضمن به تاصلیف آثار برجستهای چون 11" گفتار در بیان تاریخ عمومی و تاریخ تغییرات مذهب پروتستان "پرداخت .وی در روز 30 نوامبر 1704 میلادی وفات یافت.

14 ژوییه سال 1790

"اتحاد فرانسه "در جریان اوایل انقلاب كبیر فرانسه میان ایالات و ولایات مختلفه فرانسه عملی شد و با این اتحاد كلیه دستههای ناراضی و انقلابی و شورشی ،برای مبارزه با استبداد لوئی شانزدهم و دخالتهای ماری آنتوانت ملكه فرانسه به یكدیگر پیوستند .در تاریخ فرانسه از این اتحاد ،به عنوان انقلاب اجتماعی ملت فرانسه یاد شده است .به روز 28 نوامبر 1789 مراجعه شود

15 ژوییه سال 1856

اولین استخوانهای متعلق به انسان ماقبل تاریخ ،كه سالها بود دانشمندان علوم طبیعی و نژاد شناسان مختلف جهان به دنبال آن بودند ،در یكی از معادن" نئان درتال "نزدیك" دوسلدورف "واقع در آلمان بدست آمد و چون آن استخوانها را به روی هم تركیب كردند اسكلت موجودی بدست آمد كه شباهت زیاد به انسان داشت .به این انسان كه میلیونها سال قبل میزیسته است نام انسان نئان درتال داده شد.

16 ژوییه سال 622

مهاجرت تاریخی حضرت محمدبنعبدالله) ص (پیامبر بزرگ اسلام از مكه به مدینه صورت گرفت .در این روز حضرت محمد) ص (با ابوبكر كه بعدها خلیفه اول مسلمانان شد ،وارد دهكدهای به نام" قبا "واقع در جنوب مدینه شدند و اولین مسجد اسلامی را حضرت محمد در آن دهكده بوجود آوردند .این واقعه به سبب اهمیت زیادی كه داشت بعدها مبداص تاریخ مسلمانان جهان شد و مبداص تاریخ ایران نیز هست.

23 ژوییه سال 1900

"ژولیو براندنسون "نویسنده و مورخ معروف سویسی در شهر برن ،پایتخ آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از طی تحصیلات خود به كار تدریس پرداخت و در ضمن به تحقیق در بعضی مسائل تاریخی مشغول شد و ،بعد از تدوین آنها) سیر تاریخ سیاسی - و علل و بروز جنگ و تاریخ اروپا (را تنظیم و تاصلیف كرد وی روز 10 نوامبر سال 1963 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 10 نوامبر 1963 مراجعه شود

26 ژوییه سال 1648

جنگهای داخلی فرانسه كه در تاریخ از آن به نام جنگهای" فروند "یاد شده است ،آغاز شد .این جنگها كه در زمان سلطنت لویی چهاردهم و صدارت كاردینال" مازارن "صدراعظم معروف فرانسه اتفاق افتاد ،مدت 4 سال یعنی تا روز 21 اكتبر 1652 میلادی به طول انجامید .نتیجه این جنگها پیروزی لویی چهاردهم و كاردینال" مازارن "بود .به روز 21 اكتبر 1652 مراجعه شود

31 ژوییه سال 1960

برای اولین بار در تاریخ تحقیقات فضایی ،یكی از موشكهای آمریكایی كه به قصد فرود در كره ماه پرتاب شده بود ،در نقطهای كه تعیین شده بود به كره ماه اصابت كرد و این عمل 5 سال بعد از اصابت اولین موشك روسیه به ماه اتفاق افتاد .موشك روسیه روز 12 سپتامبر 1955 میلادی به ماه اصابت كرده بود .موشك آمریكایی كه در این روز به ماه اصابت كرد" رنجر هفتم "نام داشت.

1 آگوست سال 1796

جنگ تاریخ و خونین معروف به جنگهای" لومباردی "در منطقهای به همین نام در شمال ایتالیا كه ایالت وسیع و حاصلخیزی است اتفاق افتاد .در این جنگ سپاهیان فرانسه به سرداری" ناپلئون بناپارت "علیه سپاهیان اتریشی میجنگیدند و جنگ شش ماه یعنی تا روز 2 فوریه 1797 طول كشید نتیجه جنگ شكست اتریشیها تسخیر قلعه" مانتو "بدست فرانسویان بود .به روز 2 فوریه 1797 مراجعه شود

5 آگوست سال 1823

"ارنست رنان "عالم بزرگ لغت و مورخ مشهور فرانسه در قرن نوزدهم میلادی در" تره گویر "قدم به عرصه وجود گذاشت .در جوانی به آموختن زبانهای شرقی پرداخت و در عربی مهارت یافت و سپس به تحقیق در احوال ملل و تاریخ شرق پرداخت و كتب ارزندهای چون" اصول دین مسیح "و" تاریخ بنی - اسرائیل "را نوشت و روز 27 مه 1892 میلادی مرد .به روز 28 مه 1892 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی