برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 3 از 3 نتیجه یافته شده در جستجوی توگو

27 آوریل سال 1960

"توگو "یكی از ممالك سواحل" خلیج گینه "در قاره آفریقا استقلال پیدا كرد .این كشور كه قبلاش در شمار مستعمرات فرانسه محسوب میشد ،بین ممالك" داهومی و گانا "قرار گرفته و مجموعاش 56/600 كیلومتر مربع مساحت دارد و در آن ،در حدود دو میلیون نفر جمعیت زندگی میكنند .پایتخت توگو كه در جنوب آن كشور واقع شده است شهری زیبا) نیمه آفریقایی-نیمه اروپایی (است كه" لومه "نام دارد.

9 ژوئن سال 1885

سرزمین" توگو "از ممالك غربی قاره آفریقا كه امروزه با استقلال كامل و با رژیم جمهوری اداره میشود ،رسماش به عنوان مستمره آفریقایی آلمان توسط سربازان آن كشور اشتغال شد .توگو كه بین" داهومی و گانا "در ساحل خلیج گینه قرار دارد ،ابتدا متعلق به فرانسه بود كه بعد به آلمان واگذار كرد .این كشور روز 27 آوریل 1960 استقلال كامل خود را بدست آورد .به روز 27 آوریل 1960 مراجعه شود

21 ژوئن سال 1885

"توگو "كشور مستقل امروزی آفریقای غربی با امضای یك قرارداد دوستی ،به تصرف آلمان درآمد .در این روز دكتر" گوستاو ناختیگال "سیاح و مكتشف معروف آلمانی با خدعه و نیرنگ یكی از روئسای قبایل توگو را وادار به یك اتحاد كرد و كمی بعد سربازان آلمانی برای اجرای قرارداد وارد توگو شدند و با تار و مار كردن سكنه كه قصد مقاومت داشتند ،رسماش توگو را مستعمره خود اعلام نمودند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی