برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی دانش

2 ژانویه سال 1744

"هنریخ - پستالوزی "یكی از بزرگترین علمای تعلیم و تربیت بشری ،در شهر" زوریخ "واقع در سویس قدم به عرصه وجود گذاشت و گر چه خود عمری را برنج و محنت سپری كرد ،تعالیم عالیه او سبب شد تا میلیونها نفر از ملل و نژادهای مختلفه در سعادت و آزمایش ناشی از توسعه علم و دانش بسر ببرند" .پستالوزی "روز 17 فوریه 1827 میلادی وفات یافت به روز 17 فوریه 1827 مراجعه شود

25 ژانویه سال 1456

اولین كتاب جهان به وسیله ماشین ،چاپ شد و به این ترتیب فصل نوینی در علم و ادب و دانش جهان به همت یك مخترع مبتكر آلمانی به نام" گوتمبرگ "آغاز شد .در این روز وی تورات را چاپ كرد و این توراتی بود كه انجیل كتاب مسیحیان نیز ضمیمه آن بود از اولین كتاب جهان كه چاپ شد امروز جز یكی دو برگ از نسخههای آن در موزههای مهم جهان باقی نمانده است.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی