برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 216 نتیجه یافته شده در جستجوی روسیه

3 ژانویه سال 1795

سومین قرارداد تقسیم لهستان میان سه كشور روسیه - اتریش و پروس به امضاص رسید .این قرارداد بعد از شكستهای سختی كه میهنپرستان و استقلالطلبان لهستانی در 10 اكتبر و 4 نوامبر 1794 میلادی از روسها خورده بودند به امضاص رسید و در آن كلیه خاك لهستان یكسره بین سه كشور ذینفع تقسیم شد .مقررات تقسیم لهستان روز 24 اكتبر 1795 میلادی اجرا شد .به روز 24 اكتبر 1795 میلادی مراجعه شود

3 ژانویه سال 1919

جمهوری" روسیه سفید "از طرف حكومت جمهوری شوروی سوسیالیستی ،روسیه رسماش اعلام شد و به این ترتیب جمهوری كمونیستی دیگری در جوار جمهوری كمونیستی شوروی ایجاد شد كه امروزه گر چه به عنوان یك جمهوری مستقل در سازمان ملل متحد نماینده دارد ولی از لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی جزص جمهوریهای روسیه شوروی محسوب میشود .این جمهوری نام دیگرش بیلوروسی است.

3 ژانویه سال 1940

قرارداد معروف" فنلاند "بین دو كشور معتبر اروپا یعنی جمهوری فرانسه و بریتانیای كبیر به امضاص رسید .به موجب این قرارداد كه در جریان جنگهای بینالملل دوم امضاص شد دو كشور پیمان میبستند كه در صورت حمله هر كشور خارجی به كشور" فنلاند "به فنلاند كمكهای نظامی بفرستند .كمی بعد از این قرارداد روسیه شوروی به فنلاند حمله كرد و دو دولت به خلاف قرارداد كوچكترین كمكی به فنلاند نكردند.

3 ژانویه سال 1959

سرزمین یخبندان" آلاسكا "در شمال غربی كشور كانادا به عنوان چهل و نهمین ایالات ضمیمه ایالات متحده آمریكا شد .آلاسكا كه قبلاش متعلق به روسیه تزاری بود بعدها به دولت آمریكا فروخته شد و این منطقه وسیع یخبندان كه مسكن اسكیموهاست با 1/520/000 كیلومتر مربع مساحت و 150/000 نفر جمعیت در این روز رسماش جزص آمریكا شد ،پایتخت آلاسكا" جونو "نام دارد.

5 ژانویه سال 1762

"الیزابت "امپراتوریس روسیه ،پس از 53 سال زندگی و 21 سال سلطنت بدرود حیات گفت .وی دختر پطر كبیر و كاترین اول بود و روز 17 نوامبر 1709 میلادی در مسكو متولد شده بود و دوران سلطنت او به آرامش سپری شد .وی علاقه زیادی به آرایش و پیرایش داشت و اوقات خود را به این كار میگذرانید و چون مرد ،خواهرزادهاش پطر سوم به جای او به سلطنت رسید .به روز 17 نوامبر 1709 و 6 دسامبر 1741 مراجعه شود

8 ژانویه سال 1708

حمله بزرگ سپاهیان سوئدی به فرمان شارل دوازدهم پادشاه شجاع سوئد به روسیه آغاز شد و در این حمله 33 هزار جنگاور سوئدی شركت داشتند .چون پطر كبیر پادشاه روسیه آماده جنگ نبود تقاضای صلح كرد ولی شارل قبول نكرد .پطر كبیر به داخله روسیه پناه برد و چون سوئدیها به روسیه پاگذاشتند بر آنان تاختند و همه را از بین بردند .به روز 9 اكتبر 1708 و 8 ژوییه 1709 مراجعه شود

11 ژانویه سال 1777

"آلكساندر اول "یكی از نامدارترین امپراتوران روسیه در قرن نوزدهم میلادی ،در شهر" سن پطرزبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" پل اول "امپراتور روسیه بود و او در سن 24 سالگی روز 23 مارس 1801 میلادی به جای پدر به سلطنت رسید .دوران سلطنت او مصادف با امپراتوری ناپلئون در فرانسه شد .آلكساندر اول روز 16 نوامبر 1825 میلادی مرد .به روز 16 نوامبر 1825 و 23 مارس 1801 مراجعه شود

12 ژانویه سال 1945

حمله بزرگ ارتش سرخ شوروی برای جدا كردن پروس شرقی از آلمان نازی آغاز شد .در این حمله بزرگ و تاریخی ،فرماندهی ارتش سرخ روسیه شوروی با مارشال معروف آن كشور" روكوسووسكی "بود .وی كه در جنگ با تانگ و استفاده از این وسیله جنگی مهارت فراوان داشت بعد از 4 روز جنگ آلمانیها را به سختی در هم شكست و 500 هزار سرباز آلمانی را اسیر كرد .به روز 16 ژانویه 1945 و 18 ژانویه 1897 مراجعه شود

16 ژانویه سال 1756

معاهده تاریخی" وایت هال "میان پروس و انگلیس به امضاص رسید و آن چه كه پروس را به امضای این قرارداد وادار میكرد ،قرارداد اتحاد روسیه و انگلیس در 30 دسامبر 1755 میلادی بود .به موج قرارداد وایت هال ،دو كشور تعهد كردند كه از حمله به خاك یكدیگر خودداری كرده مانع حمله دول دیگر به خاك یكدیگر شوند و مخصوصاش ناحیه هانور از هر خطری محفوظ بماند زیرا هانور مركز اصلی سلاطین انگلیس بود.

16 ژانویه سال 1804

قرارداد معروف به" قرارداد دایمی "كه یكی از مهمترین پیمانها و قراردادهای قرن نوزدهم میلادی اروپا محسوب میشود میان نمایندگان تزار الكساندر اول امپراتور روسیه و نمایندگان دولت انگلستان به امضاص رسید .به موجب این قرارداد كه یكی از علل بعدی جنگهای اروپایی علیه ناپلئون بناپارت شد ،انگلستان و روسیه پیمان میبستند كه تا آخر جهان با یكدیگر متحد باشند .به روز 11 آوریل 1805 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی