برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 28 نتیجه یافته شده در جستجوی رومانی

16 ژانویه سال 1945

جنگ" بوداپست "برای شكستن محاصره نیروهای ارتش سرخ شوروی ،توسط سپاهیان خسته و شكست خورده آلمان نازی آغاز شد" .بوداپست "پایتخت مجارستان پس از شكست رومانی و بلغارستان در سپتامبر 1944 میلادی آغاز شد و هدف روسها به زانو درآوردن مجارستان بود .این جنگ روز 13 فوریه 1945 میلادی با شكست آلمانیها به پایان رسید .به روز 13 فوریه 1945 میلادی مراجعه شود

24 ژانویه سال 1859

برای اولین بار در تاریخ كشور رومانی به همت یك شاهزاده جوان كه علاقمند به وحدت رومانی بود ،دو منطقه اصلی این كشور با هم متحد شدند و به این ترتیب ،هسته مركزی كشور رومانی بوجود آمد .یكی از این دو ایالات" مولداوی "و یكی دیگر" والاشی "نام داشتند .اولین كسی كه به عنوان فرمانروای این دو منطقه انتخاب شد همان شاهزاده جوان بود كه" آلسكاندر ژان كوزا "نام داشت.

3 مارچ سال 1878

"صربستان "بعد از جنگهای خونین و شورشها و انقلابات مكرر سرانجام به كمك روسها و به موجب قرارداد" ساناستفانو "به استقلال كامل رسید .در این قرارداد كه نمایندگان عبدالحمید دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثمان و روسیه آن را امضاص كردند ،استقلال كامل رومانی و ایجاد بلغارستان نیز منظور شده بود .به روز 25 آوریل 1862 و 1 ژوییه 1876 مراجعه شود

3 مارچ سال 1878

"رومانی "بعد از مبارزات فراوان علیه امپراتوری عثمانی ،سر انجام به موجب قرارداد تاریخی" ساناستفانو "كه در آن روز در محلی به همین نام نزدیك استانبول میان سلطان عبدالحمید دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثمانی و روسیه امضا شد ،كاملاش مستقل شد و به این ترتیب قرارداد 30 مارس 1856 كه در آن استقلال رومانی تضمین شده بود ،رسماش از طرف عثمانی تاصیید و تصدیق شد .به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود

19 مارچ سال 1964

"گئوركی گئوركیدژ "سیاستمدار معروف كشور رومانی بعد از جنگ بینالملل دوم ،بر اثر ابتدای به بیماری" ذاتالریه "بعد از 24 سال زندگی بدرود حیات گفت .گئوركی گئوركیدژ ،به سال 1900 میلادی در" بوروسكو "متولد شده بود و بعدها به رهبری حزب كمونیست رومانی انتخاب شد و سپس به ریاست جمهوری آن كشور رسید و در این روز در بخارست پایتخت رومانی مرد .به روز 13 فوریه 1900 مراجعه شود

26 مارچ سال 1918

معاهده" بخارست "در پایتخت كشور رومانی بین نمایندگان حكومت تازه روسیه و آلمانیها به امضاص رسید و به این ترتیب ،جنگ میان دو كشور كه از اصلیترین پیكارهای جنگ بینالملل اول محسوب میشود رسماش پایان یافت .قرارداد موقتی بین آلمان روسیه ،روز 3 مارس 1918 امضاص شده بود و به این ترتیب متفقین یكی از یاران نیرومند خود را از دست دادند .به روز 18 فوریه 1918 مراجعه شود

28 مارچ سال 1947

"اكافه "بنا به تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ،طی شرایطی تاصسیس شد .اكافه یعنی" كمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور "و كار این سازمان اقتصادی رسیدگی به احتیاجات اقتصادی ممالك عضو آنست .آمریكا - استرالیا - ایران - افغانستان - اندونزی - انگلستان - برمه - پاكستان - تایلند - چین - رومانی - ژاپن - سیلان - شوروی - فیلیپین - كره - فرانسه - هلند و هندوستان اعضای اكافه هستند.

30 مارچ سال 1856

دولت رومانی استقلال داخلی یافت و به این ترتیب مهمترین قدم برای ایجاد استقلال كامل آن كشور برداشته شد .در آن زمان رومانی از دو سرزمین" مولداوی و والاشی "تشكیل میشد .به موجب معاهده پاریس كه در پایان جنگ كریمه بین روسیه و متفقین بسته شد ،ایالت بسارابی نیز ضمیمه رومانی گردید و از مجموع این سه كشور رومانی با استقلال داخلی بوجود آمد .به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود

1 می سال 1004

"ترانسیلوانی "به دست اقوام نیمهوحشی مجار تصرف شد .مجارها كه از اقوام هون و آوار و از نژاد زرد بودند ،در اواخر قرن دهم نفوذ خود را در اروپای مركزی و شبه جزیره بالكان شروع كردند و در این روز موفق شدند ترانسیلوانی را كه امروزه یكی از اصلیترین مناطق كشور رومانی را تشكیل میدهد به تصرف در آورند .این مناطق موجب معاهدات بعدی از تصرف مجارها خارج شد.

14 می سال 1955

قرارداد تاریخی و مهم سیاسی و نظامی معروف به" قرارداد ورشو "در ورشو پایتخت لهستان میان 8 كشور كمونیستی اروپا به امضاص رسید .این قرارداد به ابتكار" اوتو گروتوهول "و برای مقابله با قرارداد آتلانتیك شمالی كه میان دولتهای غربی و طرفدار آمریكا به امضاص رسیده بود ،با عضویت" روسیه - آلبانی - بلغارستان - چك اسلواكی - رومانی - مجارستان - لهستان و آلمان شرقی "امضاص شد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی