برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 26 نتیجه یافته شده در جستجوی زیبا

15 فوریه سال 1763

قرارداد تاریخی" هوبرتسبورگ "در شهری زیبا به همین نام بین فردریك دوم پادشاه پروس و ماری ترز امپراتوریس اتریش به امضاص رسید و به موجب این قرارداد اختلافات و دشمنیها گذشته میان دو ملت از میان رفت و پروس متعهد شد در صورتی كه اتریش از ادعای خود نسبت به سیلزی دست بردارد ،در هیچ میدان جنگی با سپاهیان اتریشی روبرو نشود.

2 مارچ سال 1525

"بوداپست "پایتخت زیبا و تاریخی هنگری" مجارستان امروزی "در جریان جنگهای سلطان سلیمانخان قانونی امپراتور معروف عثمانی ،به تصرف عثمانیها درآمد .امپراتور عثمانی روز 26 مارس همان سال با 200 هزار سپاه به هنگری حمله كرده و در جنگ" موهاك "كه روز 28 فوریه همان سال درگرفت" لوئی ژاژلون "پادشاه جوان هنگری را شكست داده و كشته بود .به روز 26 و 28 فوریه 1525 مراجعه شود

19 مارچ سال 1747

گوتفرید - اوگوست - بورگر" بورگر "شاعر و ادیب بزرگ آلمانی در قرن هجدهم میلادی ،در" مولمرسدند "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او بود .از جوانی با ناكامی و شكستهای متعدد روبرو شد و این ناكامیها ،تا زمان مرگ از او دست بر نداشت و بعدها این ناكامیها ،به صورت اشعاری زیبا و نغز در تاریخ ادبیات آلمان باقی ماند .مرگ او روز 5 اكتبر 1794 اتفاق افتاد .به روز 5 اكتبر 1794 مراجعه شود

29 مارچ سال 1902

"مارسل امه "نویسنده بزرگ فرانسوی در" ژوانی "متولد شد .ابتدا میخواست مهندس ولی به علت بیماری آن را رها كرد و به روزنامهنویسی پرداخت و از همین زمان است كه وی به خلق آثار برجسته خود مشغول شد .از این نویسنده معروف فرانسه آثار برجستهای باقی است كه از مهمترین آنها میتوان كتب" ماده اسب سبز - تصویر زیبا و چهار حقیقت "را نام برد.

31 مارچ سال 1889

ساختمان برج معروف ایفل كه در قلب پاریس پایتخت فرانسه سر به آسمان میساید ،به پایان رسید و طی مراسمی با شكوه افتتاح گردید .كار ساختمان برج ایفل به همت مهندسی به نام" ایفل "كه میخواست یك بنای زیبا در جریان برگزاری نمایشگاه جهانی پاریس به یادگار بگذارد ،از روز 21 ژانویه 1887 آغاز شد و كلیه عملیات ایجاد آن دو سال و دو ماه به طول انجامید .به روز 21 ژانویه 1887 مراجعه شود

18 آوریل سال 1940

شهر زیبا و معروف" اسلو "پایتخت كشور اسكاندیناوی" نروژ "در جریان جنگهای بینالملل دوم ،به تصرف نیروهای آلمان نازی درآمد و همزمان با این تسخیر ،آلمانیها ،سایر شهرهای بزرگ و بنادر معروف آن كشور مانند نارویك - برگن - تروندهایم و استاوانگر را نیز تصرف كردند و به این ترتیب كشور نروژ به فرمان آدولف هیتلر پیشوای آلمان تصرف شد .به روز 29 مه 1940 مراجعه شود

11 می سال 1904

"سالوادور دالی "نقاش بزرگ و هنرمند معروف قرن بیستم در شهری كوچك ولی زیبا در شمال غربی اسپانیا به نام" تالونی "قدم به عرصه وجود گذاشت .هنوز خیلی جوان بود كه به دنیای نقاشی پا گذاشت و به زودی به علت ذوق و ابتكار خاصی كه در ایجاد تابلوهای خود منظور میكرد ،شهرت بینالمللی یافت .سالوادور دالی امروزه یكی از مشاهیر هنر نقاشی مدرن محسوب میشود.

12 می سال 1619

"ژان باپتیست كلبر "وزیر لوئی چهاردهم و یكی از برجستهترین سیاستمداران فرانسه در قرن هفدهم میلادی در" مس "متولد شد و پدرش تاجر ماهوت بود .به سال 1661 میلادی ،در 42 سالگی به توصیه ئمازارن ،كلبر به وزارت رسید و اداره 10 ئوزارتخانه ئمالیه - داخل - تجارت - صناعت - كشاورزی - دریاداری - فوائد عامه - مستعمرات - هنرهای زیبا و عدلیه را به عهده داشت .وی روز 6 سپتامبر 1683 مرد.

14 می سال 1700

"كپنهاك "پایتخت زیبا و معروف دانمارك ،در جریان جنگهای 4 دولت شرقی و شمالی اروپا تحت محاصره ئسپاهیان سوئدی درآمد .فرماندهی سپاهیان سوئدی با پادشاه جوان و شجاع آن كشور به نام شارل دوازدهم بود و او با وجودی كه لهستان و دانمارك و روسیه علیه او اتحاد كرده بودند ،با شجاعت كمنظیری دانماركیها را شكست داد و آنها را مجبور به امضاص قرارداد تراندال كرد .به روز 24 آوریل 1700 مراجعه شود.

28 ژوئن سال 1950

"سئول "پایتخت زیبا و بزرگ كره جنوبی ،روز پس از آغاز جنگ خونین كره ،به تصرف نیروهای كمونیست كره شمالی درآمد .جنگ كه از روز 25 ژوئن همان سال با حمله كمونیستها آغاز شده بود ،به صورت برقآسا انجام شد به طوری كه سه روزه قسمت عمده كره جنوبی به تصرف نیروهای كره شمالی درآمد .با حمله سپاهیان آمریكایی به سئول آن شهر از قید كمونیستها آزاد شد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی