برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 3 از 3 نتیجه یافته شده در جستجوی سنگاپور

8 فوریه سال 1941

جنگ خونین و پر تلفات" سنگاپور "برای تصرف این جزیره معروف كه در انتهای شبه جزیره معروف كه در انتهای شبه جزیره مالاكا در اقیانوس هند واقع شده است ،آغاز شد .این جنگ بین نیروهای امپراتوری ژاپن و امپراتوری انگلیس بود و فرماندهی ارتش ژاپن را ژنرال معروف ژاپنی یاماشیتا به عهده داشت و سرانجام 80 هزار انگلیسی و هندی از 30 هزار ژاپنی شكست خوردند و سنگاپور تسلیم نیروهای ژاپن شد.

15 فوریه سال 1942

"سنگاپور "معروفترین جزیره آسیایی جنوب شرقی ،در جریان جنگهای بینالمللی دوم ،بعد از نبردی خونین به تصرف نیروهای امپراتوری ژاپن درآمد .از سنگاپور كه در آن زمان متعلق به بریتانیای كبیر بود نیروهای مختلط انگلیسی و هندی دفاع میكردند .پس از دفاعی شدید ،انگلیسیها و هندیها شكست خوردند و همزمان با سقوط سنگاپور ،ژاپنیها 60 هزار اسیر گرفتند و تا 1945 سنگاپور در تصرف ژاپنیها بود.

9 دسامبر سال 1941

"سنگاپور "جنوبیترین جزیره شبه جزیره مالاکا و مروارید درخشان اقیانوس آرام بعد از بمبارانی شدید از طرف بمبافکنها ژاپنی ،به تصرف نیروهای ژاپن که تازه قدم به ساحل آن کشور گذاشته بودند درآمد و به این ترتیب به دوران تسلط انگلیسیها در آن سرزمین خاتمه داده شد .فتح سنگاپور دو روز بعد از حمله ژاپنیها به" پرل هاربور "بندر و پایگاه معروف آمریکا انجام شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی