برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی سومالی

10 مارچ سال 1896

شكست تاریخی" آدوا "در محلی به همین نام ،نصیب سپاهیان ایتالیایی شد كه به قصد تصرف حبشه به آن سرزمین حمله كرده بودند .هدف ایتالیاییها ،تسخیر حبشه و اتصال اریتره در شمال ،با سومالی در جنوب حبشه بود و با وجودی كه ایتالیاییها به توپ و مسلسل مجهز بودند و حبشیان با نیزه و سپر میجنگیدند معهذا در آدوا كه در حبشه واقع شده است ده هزار ایتالیایی كشته شدند .به روز 3 اكتبر 1935 مراجعه شود

28 مارچ سال 1888

سرزمین" سومالی "در آفریقا ،یكی از مهمترین مستعمرات ایتالیا در قرن 20 به تصرف سپاهیان ایتالیایی درآمد .سومالی كه در كنار اقیانوس هند واقع شده است موقعیت بازرگانی و نظامی معتبری دارد .علت اصلی حمله بعدی ایتالیا به كشور ،حبشه ،متصل كردن سومالی و اریتره در شمال و جنوب حبشه بود .به روز 3 اكتبر 1935 و 10 مارس 1896 مراجعه شود

11 ژوییه سال 1881

با اشغال شهر" جیبوتی "در سومالی ،دوران استعمار این كشور آفریقایی آغاز شد .سومالی ،قبل از آن كه به چهار قسمت شود كشوری مستقل و آباد و زیبا و مركز انتقال دین و تمدن اسلامی در سایر نقاط آفریقا محسوب میشد .بعد از اشتغال جیبوتی توسط فرانسه ،انگلیسیها در سال 1884 شهر بربره و سپس ایتالیاییها در 1889 قسمت دیگری از آن را اشغال كردند و باقیمانده نیز توسط حبیشیها تصرف شد.

12 دسامبر سال 1963

کشور آفریقایی" کنیا "از مستعمرات سابق انگلستان استقلال یافت .این کشور که در مشرق قاره آفریقا قرار گرفته با سومالی - اتیوپی - اوگاندا و تانگانیکا همسایه بوده و از ناحیه جنوب شرقی نیز به اقیانوس هند محدود است .کنیا که پایتختی به نام" نایروبی "دارد 582000 کیلومتر مربع مساحت دارد که در آن در حدود 9 میلیون نفر جمعیت زندگی میکنند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی