برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی شیلی

1 فوریه سال 1839

دوره جنگهای چهارساله" شیلی و پرو "دو كشور امروزی آمریكای جنوبی كه از روز 17 ماه اكتبر 1836 میلادی با حمله سپاهیان شیلی آغاز شده بود ،با پیروزی آنان پایان یافت .این جنگها كه در تاریخ آمریكای جنوبی به) جنگهای اول تاكنا و آریكا (معروفست ،در شمار خونینترین جنگهای نیمكره غربی محسوب میشود .به روز 17 اكتبر 1836 و 11 آوریل 1884 مراجعه شود

11 آوریل سال 1884

جنگهای 5 ساله معروف به" تاكنا و آریكا "با پیروزی سپاهیان كشور شیلی ،به پایان رسید .این جنگها از روز 7 ژوئن 1879 میلادی بر سر تصرف دو منطقه مرزی به نامهای" تاكنا و آریكا "با حمله سپاهیان شیلی آغاز شد و با وجودی كه شیلی نیرومندتر از" پرو "بود ،معهذا جنگ 5 سال به طول انجامید .در پایان این جنگ هر دو منطقه تاكنا و آریكا به تصرف شیلی درآمده بود .به روز 7 ژوئن 1879 مراجعه شود

7 ژوییه سال 1957

"گابریلا - میسترال "یكی از برجستهترین ادبا و نویسندگان قرن بیستم آمریكای جنوبی بعد از 68 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .نام اصلی وی" لوسیلا گابریلا میسترال - گودوی - میسترال "بود و روز 29 دسامبر 1889 میلادی در شهر" ال - كی "واقع در كشور" شیلی "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .اولین زنی بود كه در آمریكای جنوبی جایزه ادبی نوبل گرفت .به روز 29 دسامبر 1889 مراجعه شود

24 ژوییه سال 1541

پدرو - دو - والدیویا بنای شهر زیبا و تاریخی" سانتیاگو "كه امروزه پایتخت كشور شیلی در آمریكای جنوبی است ،توسط اسپانیاییهایی كه به فرمان شخصیت معروف استعماری اسپانیا ،شیلی را به متصرفات آمریكایی اسپانیا افزوده بودند آغاز شد .این شهر كه درست در مركز شیلی قرار دارد بعد از ایجاد ،به عنوان پایتخت شیلی انتخاب شد .به روز 17 اوت 1554 مراجعه شود

17 اکتبر سال 1836

جنگ چهارساله" شیلی "با" پرو "دو كشور آمریكای جنوبی آغاز شد .تاریخ آمریكای لاتین ،این جنگ به نام" جنگهای اول تاكنا و آریكا "معروف است .علت این جنگ آن بود كه شیلی بعد از اعلام استقلال در 24 نوامبر 1818 میلادی مدعی مالكیت دو ایلات" تاكنا - و - آریكا "شد .نتیجه جنگ اولین" پرو و شیلی "پیروزی سپاهیان شیلی روز 1 فوریه 1839 انجام شد .به روز 1 فوریه 1839 مراجعه شود

29 دسامبر سال 1899

"گابریلا - میسترال "خانم شاعره و نویسنده معروف آمریکای جنوبی ،در شهری به نام" الکی "در" شیلی "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او" اوسیلا گودوی میسترال "بود ولی به" گابریلا "معروف شد و همه آثار برجسته و آموزنده خود را نیز به همین اسم منتشر کرد .وی در سال 1945 میلادی به دریافت جایزه ادبی نوبل مفتخر شد و روز 7 ژوییه 1957 میلادی مرد .به روز 7 ژوییه 1957 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی