برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی قبرس

9 مارچ سال 1956

بزرگترین شورش استقلالطلبی در قبرس ،جزیره مدیترانه شرقی اتفاق افتاد و این شورش به خاطر تبعید" اسقف ماكاریوس "روحانی بزرگ و سیاستمدار معروف قبرس بود كه قصد بدست آوردن استقلال جزیره را داشت .بازداشت ماكاریوس بعد از بینتیجه ماندن مذاكرات وی با" سرجان - هاردینگ "فرماندار انگلیسی قبرس صورت گرفت .ماكاریوس بعد از بازداشت به جزیره" سهچیلس "در اقیانوس هند تبعید شد.

21 ژوییه سال 1878

كنگره بزرگ و نهم سیاسی" برلین "در پایتخت امپراتوری آلمان تشكیل شد .در این كنگره تاریخی كه به ابتكار بیسمارك صدراعظم نامدار آلمان تشكیل شده بود دول بزرگ اروپا از جمله فرانسه - انگلستان و اتریش و آلمان برای تغییر بعضی از مواد قرارداد" سان استفانو "اقدام كردند و نتیجه آن تجزیه بلغارستان به سه قسمت و تصرف قبرس توسط انگلیس بود .به روز 3 مارس 1878 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی