برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی لائوس

20 ژانویه سال 1893

سرزمین" لائوس "كه یكی از مهمترین ممالك امروزی آسیایی جنوب شرقی محسوب میشود ،در جریان توسعه تصرفات آسیایی فرانسه ،تحتالحمایه آن كشور شد و به این ترتیب جنگ لائوس با پیروزی پایانی یافت .لائوس در 24 مارس 1899 میلادی رسماش ضمیمه اتحاد هندوچین فرانسه شد و در 16 ژوییه 1949 میلادی به استقلال رسید .به روز 14 مارس 1899 و 19 ژوییه 1949 مراجعه شود

24 مارچ سال 1899

سرزمین" لائوس "رسماش جزص اتحاد هندوچین فرانسه درآمد و به این ترتیب كشوری كه 229620 كیلومتر مربع مساحت و در حدود 13 میلیون نفر جمعیت داشت ،ضمیمه امپراتوری مستعمراتی فرانسه گردید .لائوس ،بعد از جنگهای فراوانی كه فرانسه به خاطر تسخیر آن انجام داد ،در 20 ژانویه 1893 میلادی تحتالحمایه فرانسه شد و روز 19 ژوییه 1949 میلادی به استقلال رسید.

11 ژوئن سال 1962

پس از سالها مذاكره و مشاجرات سیاسی سرانجام سه نیروی سیاسی كه در كشور" لائوس "سرگرم پیكار علیه یكدیگر بودند برای ایجاد صلح و آرامش در آن سرزمین به توافق رسیدند و به این ترتیب آتش جنگ و كشتار در این كشور آسیای جنوبی شرقی به پایان رسید .نیروهای سهگانهای كه قرارداد آتشبس را امضاص كردند كمونیستها - بیطرفها و طرفداران غرب بودند و سه شاهزاده لائوسی رهبری این سه نیرو را داشتند.

29 ژوئن سال 111

سرزمین" ویتنام "كه شامل منطقه بسیار وسیعی مركب از ممالك امروزی ویتنام شمالی - ویتنام جنوبی - لائوس و كامبوج میشد توسط سپاهیان امپراتوری نیرومند" چین "تصرف شد و از آن پس تا اواخر قرن نوزدهم میلادی ،این سرزمین جزص چین محسوب میشد .با ایجاد اتحادیه هندوچین در 7 فوریه 1899 به نفوذ چین خاتمه داده شد .به روز 8 اكتبر 1885 مراجعه شود

19 ژوییه سال 1949

كشور" لائوس "از ممالك معتبر آسیای جنوب شرقی به استقلال رسید .این مملكت كه بین كشورهای ویتنام شمالی و تایلند قرار گرفته است 236800 كیلومتر مربع مساحت و در حدود 3 میلیون نفر جمعیت دارد .شهر زیبای" وین تیان "پایتخت نیمه اروپایی لائوس كه در مغرب آن كشور قرار دارد ،از زیباترین شهرهای آسیای جنوب شرقی محسوب میشود.

8 نوامبر سال 1949

کشور" کامبوج "یکی از ممالک آسیای جنوب شرقی به استقلال رسید .کامبوج که در ساحل خلیج سیام و بین 3 کشور تایلند از شمال و مغرب - لائوس از شمال و ویتنام جنوبی از شرق و جنوب قرار دارد ،در حدود 181000 کیلومتر مربع مساحت و در حدود 5/5 میلیون نفر جمعیت دارد .پایتخت این کشور شهر زیبابی" پنوم پنه "در جنوب آن واقعست .به روز 6 مه 1947 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی