برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 54 نتیجه یافته شده در جستجوی لهستان

3 ژانویه سال 1795

سومین قرارداد تقسیم لهستان میان سه كشور روسیه - اتریش و پروس به امضاص رسید .این قرارداد بعد از شكستهای سختی كه میهنپرستان و استقلالطلبان لهستانی در 10 اكتبر و 4 نوامبر 1794 میلادی از روسها خورده بودند به امضاص رسید و در آن كلیه خاك لهستان یكسره بین سه كشور ذینفع تقسیم شد .مقررات تقسیم لهستان روز 24 اكتبر 1795 میلادی اجرا شد .به روز 24 اكتبر 1795 میلادی مراجعه شود

26 ژانویه سال 1936

قرارداد تاریخی عدم تجاوز میان آلمان و لهستان در برلین ،پایتخت آلمان نزای بین نمایندگان دو كشور به امضاص رسید .به موجب این معاهده كه با تصویب هیتلر به امضاص رسید .دو كشور آلمان و لهستان كه هم مرز بودند پیمان میبستند كه تا ده سال به خاك یكدیگر تجاوز نكنند و در صورت اختلاف از راه مذاكره وارد شوند .این قرارداد تا روز 1 سپتامبر 1939 برقرار بود .به روز 1 سپتامبر 1939 میلادی مراجعه شود

1 فوریه سال 1670

"اوگوست دوم "یكی از معروفترین پادشاهان لهستان در قرن هجدهم میلادی در شهر" درسد "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی قبل از این كه روز 12 اوت 1697 به جای ژان سوم معروف به" سوبیسكی "به سلطنت لهستان برسد ،امیر انتخابكننده ساكس بود .وی بعد از مبارزات فراوان با شارل دوازدهم پادشاه سوئد به سال 1733 مرد .به روز 20 فوریه 1733 و 12 اوت 1697 مراجعه شود

18 فوریه سال 1734

جنگهای ششماهه لهستان برای نابود كردن" استانسیلاس لكزینسكی "پادشاه جدید كه بعد از اگوست دوم با 60 هزار راصی در 30 سپتامبر 1733 میلادی به سلطنت رسیده بود ،توسط دو دولت نیرومند پدر زن پادشاه فرانسه بود و روسیه و اتریش نمیخواستند لهستان نیز زیر نفوذ فرانسه باشد .این جنگ با فرار لكزینسكی در 11 ژوییه 1734 میلادی پایان یافت.

20 فوریه سال 1733

"اوگوست دوم "پادشاه لهستان در قرن هجدهم میلادی ،پس از 63 سال زندگی و 36 سال سلطنت كه قسمت اعظم آن به دربدری و فرار و جنگ سپری شد ،بدرود حیات گفت .این پادشاه ،روز 1 فوریه 1670 میلادی در شهر" درسد "در آلمان قدم به عرصه وجود گذاشته و روز 12 اوت 1697 میلادی به سلطنت رسیده بود .به روز 1 فوریه 1670 و 12 اوت 1697 مراجعه شود

22 فوریه سال 1810

"فردریك شوپن "استاد مسلم پیانو و یكی از برجستهترین آهنگسازان لهستان و جهان در نزدیكی" ورشو "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش فرانسوی و مادرش لهستانی بود و هنوز 8 سال بیشتر نداشت كه اولین كنسرت عمومی خود را با موفقیت برگزار كرد .فردریك شوپن 39 سال زندگی كرد و روز 16 اكتبر سال 1849 میلادی به مرض سل مرد به روز 16 اكتبر 1849 مراجعه شود

22 فوریه سال 1915

"نبردهای زمستانی مازوری "كه از روز 7 فوریه همان سال در كنار دریاچههای معروف مازوری در لهستان آغاز شده بود ،پایان یافت این جنگ با حمله آلمانیها به سرداری دو افسر برجسته آلمانی در جنگ اول بینالمللی یعنی" هیندنبورگ و لودندورف "به روسها آغاز شد و در جریان آن روسها شكست خوردند 110 ،هزار روسی اسیر شد و 300 توپ بدست آلمانیها افتاد .به روز 7 فوریه 1915 مراجعه شود

23 فوریه سال 1230

سواحل رود ویستول در لهستان امروزی ،به تصرف افراد و سپاهیان معروف به" توتونیكها "درآمد و به این ترتیب مقدمات ایجاد كشوری به نام لهستان امروزی در سالهای بعد توسط افراد این قوم فراهم شد .توتونیكها در ایام جنگهای صلیبی در فلسطین بودند و چون از مسلمانان شكست خوردند به اروپای شرقی آمدند و در آن سرزمین ساكن شدند .به روز 17 اوت 1237 مراجعه شود

27 فوریه سال 1701

جنگهای شش ساله لهستان ،با حمله سپاهیان سوئدی به فرماندهی شارل دوازدهم پادشاه شجاع سوئد معروف به" شیر شمال "آغاز شد .شارل دوازدهم به این سبب به لهستان حمله كرد كه اگوست دوم پادشاه لهستان در اتحاد مثلث 22 اوت 1698 با روسیه و دانمارك علیه او شركت كرده بود .این جنگ روز 6 سپتامبر 1706 میلادی با پیروزی سوئدیها پایان یافت .به روز 6 سپتامبر 1706 مراجعه شود

9 مارچ سال 1878

اتحادیه" دول ثلاثه "كه روز 3 ژانویه 1795 میلادی برای تقسیم كشور لهستان میان امپراتوری روسیه - امپراتوری اتریش و كشور پروس بوجود آمده بود ،پس از 83 سال منحل شد .این اتحادیه كه مخالفان به آن" اتحادیه مجرمین "لقب داده بودند ،در همه طول سلطنت و امپراتوری ناپلئون بزرگترین دشمن آن امپراتور محسوب میشد و سقوط ناپلئون نیز به سبب نقشههای آن اتحادیه بود .به روز 3 ژانویه 1795 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی