برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی مالزی

10 ژوئن سال 1790

اولین تجاوز سپاهیان انگلیسی به اراضی" مالایا "كه امروزه" فدراسیون مالزی "نام دارد آغاز شد و این ،مقدمه استقرار نفوذ سیاست استعماری انگلستان در آن سرزمین بود .قبل از انگلیسیها ،هلندیها بر مالزی تسلط داشتند و سرمایه بسیاری برای استخراج معادن قلعه آن سرزمین به كار انداختند كه بعدها همه نصیب انگلیسیها شد .اولین مزارع كائوچو در مالزی نیز توسط انگلیسیها به عمل آمد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی