برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 52 نتیجه یافته شده در جستجوی مصر

4 ژانویه سال 1961

كنفرانس سیاسی" دارالبیضاص "برای ایجاد یك دستهبندی سیاسی آفریقایی ،در این شهر كه در مراكش واقع شده و به آن" كازابلانكا "هم میگویند تشكیل شد .در این كنفرانس كه به ابتكار و توصیه جمال عبدالناصر رییس جمهوری متحده عربی) مصر و سوریه (تشكیل یافت دولتهای مستقل الجزایر - گانا - گینه - مالی - مراكش و جمهوری متحده عربی عضویت داشتند.

8 ژانویه سال 1942

آخرین حمله بزرگ عمومی سپاهیان آلمانی در شمال آفریقا از" سیرنائیك "علیه ارتش هشتم انگلستان كه ماصمور دفاع از مصر بود آغاز شد .در این حمله بزرگ فیلد مارشال لومل سردار آلمان با استفاده از همه امكانات جنگی خود همه جا انگلیسیها را شكست داد و تا العلمین پیش رفت .از روز 23 اكتبر همان سال حمله ارتش ششم انگلیس علیه رومل از العلمین شروع شد .به روز 23 اكتبر 1942 مراجعه شود

16 ژانویه سال 1889

دكتر" طه - حسین "یكی از نوابغ علمی و ادبی كشور مصر ،در شهر كوچكی به نام" سقاقه "متولد شد .در سه سالگی چشمهای او كور شد ولی او با وجود كوری با ،هوشی سرشار به تحصیل پرداخت و تا سال 1918 دو دكترا از دانشگاه مصر و سوربون پاریس گرفت .سپس به فعالیتهای فرهنگی پرداخت و دانشگاه اسكندریه را بنا نهاد و كتب زیادی نوشت كه" روئیاهای شهرزاد "از آن جمله است .وی مدتها وزارت فرهنگ مصر را به عهده داشت.

5 فوریه سال 670

اولین حكومت عربی در شمال آفریقا تاصسیس شد و موئسس این حكومت ،سرداری شجاع به نام" عقب±بننافع "بود كه پسر خاله" عمروعاص "محسوب میشد .عقب±بن نافع از مصر لشكركشی كرد و اولین پیروزی وی در" برقه "بود سپس با كمك اقوام" بربر "كه امروزه در مراكش ساكنند ،حكومت مسیحی شمال آفریقا را برانداخت و در آنجا حكومت اسلامی را در زمان خلافت معاویه تاصسیس كرد.

21 فوریه سال 1922

مصر مستقل شد .این كشور كه قبل از آن از لحاظ داخلی استقلال داشت و از لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی و نظامی تابع انگلستان بود ،به این شرط كه امنیت ارتباط دفاعی انگلستان و سودان را تاصمین كند ،استقلال كامل یافت و 25 روز بعد ،روز 15 مارس 1922 میلادی فوئاد اول به عنوان اولین پادشاه مستقل مصر به سلطنت رسید .به روز 15 مارس 1922 مراجعه شود به روز 15 مارس 1922 مراجعه شود

24 فوریه سال 1949

قرارداد آتشبس و متاركه جنگ بین نمایندگان دو كشور اسراییل و جمهوری مصر در جزیره معروف" رودس "از جزایر دریای اژه به امضاص رسید .این قرارداد به جنگی كه از سال 1947 بین نیروهای اسرائیل و مصر كه در صف متحدین عربی علیه استقلال اسرائیل میجنگید ،خاتمه داد .این جنگ در جمیع جهان به نفع اسراییل پایان یافته بود .و جنگ بعدی میان مصر و اسراییل نیز به نفع اسراییل تمام شد.

25 فوریه سال 1920

"فاروق اول "پادشاه معروف مصر ،در قاهره ،پایتخت آن كشور ،قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش ملك فوئاد اول و مادرش ملكه" نازلی "بودند و او كه تحصیلات عالی داشت ،در سال ،1936 بعد از مرگ پدرش" ملك فوئاد اول "در 16 سالگی به سلطنت رسید .بعد از 16 سال سلطنت در كودتای 1952 توسط" ناصر و نجیب "از سلطنت استعفا داد و در سال 1965 مرد .به روز 17 مارس 1965 مراجعه شود

15 مارچ سال 1922

"فوئاد اول "به عنوان اولین پادشاه رسمی كشور مصر به تخت سلطنت نشست و به این ترتیب ،دوران پادشاهی در آن كشور آغاز گردید .در 21 فوریه همین سال ،انگلیسیها كه تا آن زمان امور داخلی و خارجی مصر را اداره میكردند ،به شرط این كه مصریها ارتباط دفاعی انگلستان و سودان را تاصمین كنند ،به آن كشور استقلال دادند .فوئاد اول در سال 1936 میلادی مرد .به روز 21 فوریه 1922 مراجعه شود

20 مارچ سال 1800

"هلیوپولیس "در ناحیهای به همین نام در سرزمین مصر ،میان نیروهای فرانسه به سرداری ژنرال" كهلهبر "و 70 هزار سرباز متحد عثمانی و انگلستان اتفاق افتاد .این جنگ ،به علت خلف وعده انگلیسها كه روز 28 ژانویه 1800 با فرانسویان در مورد واگذاری مصر به انگلیسها امضاص شده بود .اتفاق افتاد و نتیجه آن ،پیروزی درخشان فرانسویان و كشته شدن 22 هزار نفر از سپاه متحدین بود.

21 مارچ سال 1768

"ژان باپتیست فوریه "ریاضیدان و دانشمند بزرگ فرانسوی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،در" اوگزر "متولد شد .نام اصلی او" ژان - باپتیست - بارون - ژوزف فوریه "بود و در جریان انقلاب كبیر فرانسه دروس ریاضی تدریس میكرد .بعد همراه ناپلئون به مصر رفت و بعد از بازگشت اثر معروف خود" انتشار حرارت "را منتشر كرد" .فوریه "روز 16 مه 1850 میلادی مرد .به روز 16 مه 1850 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی