برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی مغولستان

13 مارچ سال 1921

كشور" مغولستان "یكی از قدیمیترین ممالك مستقل آسیای مركزی ،بعد از مدتها كه جزص امپراتوری چین محسوب میشد ،استقلال خود را بازیافت .در این كشور كه از آن به نام" مغولستان خارجی "یا" مغولستان اولانباتور "نیز یاد میشود ،در 11 دسامبر 1924 میلادی یك حكومت جمهوری كمونیستی بوجود آمد و بعد از تاصسیس كشور چین كمونیست ،مغولستان با حفظ استقلال ،به آن كشور ملحق شد.

11 دسامبر سال 1924

مغولستان ،سرزمین چنگیزخان مغول ،رژیم جمهوری کمونیستی خود را به جهان اعلام کرد و به این ترتیب کشوری که بیش از سه سال از تاریخ استقلال و جدایی آن از امپراتوری قدیم چین نمیگذشت ،به صورت جمهوری درآمد .مغولستان ،یا مغولستان خارجی ،بعد از قرنها که تحت سیطره چین بود ،روز 13 مارس 1921 مستقل شد و بعد از ایجاد کشور چین کمونیست ،با حفظ استقلال به آن کشور ملحق گردید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی