برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی موریس

5 ژانویه سال 1750

"مارشال دوساكس "سردار شجاع و نامآور فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،پس از 56 سال زندگی چشم از جهان فرو بست نام اصلی او" ژنرال موریس كنت دوساكس "بود و اسلاف او از مردم آلمان بودند و خود او روز 20 مه 1694 میلادی در" گوسلاو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی در جنگهای هلند بین فرانسه و انگلستان و اتریش سرداری فرانسویان را به عهده داشت .به روز 20 مه 1694 مراجعه شود

5 ژانویه سال 603

"جنگ 24 ساله "یكی از طولانیترین و خونینترین جنگهای ایران و امپراتوری روم در زمان سلطنت" خسرو پرویز "بیست و سومین شاهنشاه سلسله ساسانی آغاز شد .این جنگ به سبب قتل" موریس "امپراتور روم كه حامی و دوست" خسرو پرویز "بود و برای گرفتن انتقام او از" فوكاس "امپراتور جدید روم اتفاق افتاد و تا 13 سپتامبر 627 طول كشید .به روز 13 سپتامبر 627 مراجعه شود

29 آوریل سال 1747

حملات سپاهیان فرانسه به فرماندهی مارشال موریس دوساكس به سرزمین هلند ،آغاز شد .در این روز 90 هزار نفر سپاهیان مجهز فرانسوی به سرعت از رود" اسكو "گذشته و محل" سدها ،"عبارت از قلاع متعددی بودند كه برای جلوگیری از حملات احتمالی ساخته شده بودند .جنگ هلند با وجود شركت انگلیس و اتریش به نفع فرانسه تمام شد.

6 می سال 1949

"مترلینگ "نویسنده ،فیلسوف و طبیعیدان بزرگ بلژیكی "بعد از 87 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام كامل او" موریس پولیدور - مترلینگ "بود و روز 29 اوت 1862 میلادی در شهر" گان "متولد شده بود .از بهترین آثار مترلینگ كه در اواخر عمر كارش به جنون كشید" عقل و سرنوشت - موناوانا - پرنده آبی و مرگ "است وی در 1911 جایزه ئنوبل را ربود .به روز 29 اوت 1862 مراجعه شود.

7 می سال 1754

"تالیران "یكی از تاریخیترین و مشهورترین سیاستمداران فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در پاریس چشم به جهان باز كرد" .شارل موریس دو تالیران پریگور "از خانوادهای متشخص و درجه اول بود و" پرنس دوبنه وان "لقب داشت این مرد كه در سیاست خارجی فرانسه در دوره ئناپلئون بناپارت نقشهای بسیاری بازی كرد روز 24 دسامبر 1838 وفات یافت.

20 می سال 1694

"مارشال دوساكس "یكی از نامدارترین فرماندهان فرانسه در قرن هجدهم میلادی در شهر" گوسلار "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .و نام اصلی او" موریس كنت دوساكس "بود .اجداد و پدرانش از مردم آلمانینژاد بودند ولی خود او به فرانسه افتخار میكرد .وی در جنگهای فرانسه با انگلیس و اتریش و هلند سردار فرانسه بود .مرگ او روز 5 ژانویه 1750 میلادی اتفاق افتاد .به روز 5 ژانویه 1750 اتفاق افتاد .به روز 5 ژانویه 1750 مراجعه شود.

31 ژوییه سال 1790

"موریس پل مارتین "نقاش مشهور سویسی در نزدیكی" ژنو "متولد شد .پدرش" آنتوان پل مارتین "ساعتساز بود و برادرش" ادوارد "حرفه پزشكی داشت ولی خود موریس ،با وجودی كه در كودكی و دوران دبیرستان به ادبیات علاقه داشت ،سرانجام ذوق نقاشی او بر سایر استعدادهایش پیروز شد و كارش تا بدانجا بالا كشید كه لقب" استاد رنگها "گرفت .از آثار او" چوپان خسته - و كتابفروش دورهگرد "را میتوان نام برد.

29 آگوست سال 1838

"ویلیام موریس "شاعر ،نقاش و نمایشنامهنویس معروف انگلستان در قرن نوزدهم میلادی ،در" والت هامس تو "متولد شد .او یكی از 5 شاعر معروفی است كه سازنده ادبیات انگلستان در قرن نوزدهم بودند .ویلیام موریس در آثار خود بیشتر به تشریح اوضاع اجتماعی میپرداخت و روی این اصل" شاعر اجتماع "لقب یافت .وی روز 2 مه 1896 میلادی مرد .به روز 2 مه 1896 مراجعه شود

13 سپتامبر سال 627

جنگهای معروف به" جنگ 24 ساله "كه یكی از خونینترین مبارزات دولت شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم در قرن هفتم میلادی محسوب میشود ،با پیروزی" خسرو پرویز "شاهنشاه ساسانی پایان یافت .این جنگها كه عاملی اصلی بروز آن گرفتن انتفام خون" موریس "امپراتور روم و حامی" خسرو پرویز "و" فوكاس "امپراتور جدید بود از روز 5 ژانویه 603 میلادی شروع شده بود.

11 اکتبر سال 1746

جنگ تاریخی و خونین" روكو "در جریان جنگهای لویی پانزدهم در هلند اتفاق افتاد .جنگ روكو كه در آن جریان پیروزی با سپاهیان فرانسوی بود ،بعد از پیروزی فرانسه در جنگ" فونتنوا "اتفاق افتاد و سرداری سپاهیان فرانسه نیز مانند همان جنگ با مارشال موریس دو ساكس بود .در جنگ روكو بیش از نیمی از سپاهیان انگلیسی و هلندی ،جنگ نكرده تسلیم شدند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی