برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 24 نتیجه یافته شده در جستجوی نروژ

7 فوریه سال 1942

حكومت دیكتاتوری" كیسلینگ "سیاستمدار دست نشانده نروژی در آن كشور روی كار آمد و این حكومت تا پایان اشغال نروژ بدست آلمانیها یعنی تا سال 1944 میلادی به طول انجامید" .ویدكوم كیسلینگ "كه از رجال طرفدار آلمان نازی بود بعد از تصرف نروژ بدست آلمانیها با عنوان نخست وزیر نروژ ،قانون اساسی و را نقض كرد و به دیكتاتوری پرداخت .وی روز 30 اكتبر 1945 به جرم خیانت به میهن اعدام شد.

19 فوریه سال 1952

"كنوت - هامسون "از نویسندگان بزرگ نروژ در قرن بیستم میلادی ،پس از 93 سال زندگی كه قسمت اعظم آن به رنج و زحمت و مسافرتهای مداوم طی شد ،بدرود حیات گفت .وی كه نام اصلیش" كنوت - پدرسون "بود روز 4 اوت 1859 میلادی متولد شده بود و از بهترین آثار او" تمنای زمین - پان - ویكتوریا و گرسنگی "را باید نام برد .به روز 1 4 اوت 1859 مراجعه شود

28 فوریه سال 1522

قیام مردم سوئد علیه سلطه و نفوذ" كریستیان دوم "پادشاه دانمارك كه سوئد و نروژ را نیز تحت تسلط خود داشت .آغاز شد .رهبر این قیام یكی از بزرگان و شاهزادگان سوئد به نام" گوستاو وازا "بود كه به كمك دهقانان و مردم پروتستان مذهب سوئد برای استقلال سوئد قیام كرده بود .نتیجه این قیام ،سلطنت" گوستاووازا "از روز 23 دسامبر 1523 میلادی بود .به روز 23 دسامبر 1523 مراجعه شود

28 مارچ سال 1814

"نروژ "یكی از ممالك معتبر امروزی شبه جزیره اسكاندیناوی در شمال اروپا ،استقلال خود را بدست آورد و به سلطه 434 ساله دانمارك بر آن كشور پایان داد .نروژ از روز 23 سپتامبر 1380 میلادی بعد از جنگی شدید ،مغلوب دانمارك شد و همراه با آن كشور ،جزیره ایسلند نیز ضمیمه دانمارك شد ولی در این روز كه نروژ مستقل شد ایسلند همچنان در تصرف دانمارك باقی ماند .به روز 23 سپتامبر 1380 مراجعه شود

18 آوریل سال 1940

همزمان با تجاوز نیروهای مسلح آلمان نازی به مرزهای نروژ كه بیطرفی خود را اعلام كرده بود ،دسته دیگری از سپاهیان رایش سوم ،به فرمان" آدولف هیتلر "به مرزهای دانمارك نیز تجاوز كردند .بین آلمان و دانمارك قبلاش در روز 31 ماه مه 1939 میلادی قرارداد عدم تجاوزی به امضاص رسیده بود كه در این روز با حمله ارتش رایش سوم نقش شد .دانمارك تا اواخر جنگ تحت سلطه آلمانیها بود.

18 آوریل سال 1940

شهر زیبا و معروف" اسلو "پایتخت كشور اسكاندیناوی" نروژ "در جریان جنگهای بینالملل دوم ،به تصرف نیروهای آلمان نازی درآمد و همزمان با این تسخیر ،آلمانیها ،سایر شهرهای بزرگ و بنادر معروف آن كشور مانند نارویك - برگن - تروندهایم و استاوانگر را نیز تصرف كردند و به این ترتیب كشور نروژ به فرمان آدولف هیتلر پیشوای آلمان تصرف شد .به روز 29 مه 1940 مراجعه شود

14 می سال 1050

اولین قدم برای احداث شهری كه امروزه به عنوان پایتخت كشوری اسكاندیناوی نروژ خوانده میشود برداشته شد و این اولین قدم ،ایجاد ساختمانی برای سكونت یك دهقان نروژی بود كه هنوز هم خرابههای آن حفظ میشود .بعدها از تمركز ساختمانهای مختلف دیگری در این منطقه كه نسبت به سایر نواحی نروژ دارای موقعیت و آب و هوای بهتری بود شهر" اسلو "به وجود آمد.

29 می سال 1940

"نروژ "پس از 42 روز جنگ و پایداری در مقابل نیروهای آلمان نازی به تصرف سپاهیان" ورماخت "درآمد .و به این ترتیب ،كشور دیگری به تعداد ممالكی كه به اشغال نیروهای هیتلر درآمده بودند افزوده شد .حمله به نروژ پس از مینگذاری آبهای ساحلی نروژ از روز 18 آوریل 1940 میلادی آغاز شد و گرچه انگلیسیها نومیدانه كوشیدند مانع از سقوط نروژ شوند ولی در این روز سرانجام نروژ سقوط كرد.

31 می سال 1916

همزمان با جنگ دریائی" اسكاژراك "در نزدیكی تنگهای به همین نام در جنوب نروژ ،جنگ دریائی دیگری نیز در جنوب شرقی سوئد میان ناوگان مسلح بریتانیای كبیر و كشتیهای آلمانی اتفاق افتاد كه از آن به نام" جنگ دریائی ژوتلند "یاد شده است .هدف از این جنگ كه با پیروزی انگلیسیها پایان یافت ،تصرف پایگاههای دریائی ژوتلند در جنوب شرقی سوئد بود.

13 ژوئن سال 1940

"پاریس "پایتخت زیبای فرانسه و معروف به عروس شهرهای اروپا ،در جریان جنگهای بینالملل دوم به تصرف نیروهای آلمان نازی درآمد و سربازان هیتلر پیروزمندانه در خیابان شانزالیزه كه به میدان" اتوال "ختم میشود رژه رفتند .حمله آلمانیها به فرانسه به دنبال حمله به هلند و نروژ و بلژیك در ماه مه سال 1940 میلادی شروع شد و پس از انحلال ارتش فرانسه در این روز ،پاریس تسخیر شد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی