برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 3 از 3 نتیجه یافته شده در جستجوی هائیتی

4 اکتبر سال 1963

طوفان مهیب معروف به" طوفان سیاه كارائیب "اتفاق افتاد و كلیه جزایر و بنادر دریای كارائیب در اقیانوس اطلس مركزی ،دستخوش ویرانی و انهدام ناشی از این بلای دریایی شدند .این طوفان ویرانكننده كه نظیر آن كمتر دیده شده بود با سرعتی در حدود 150 كیلومتر در ساعت اتفاق افتاد و مجموعاش شش هزار نفر كه بیشتر آنان از مردم كوبا و هائیتی بودند ،از میان رفتند.

2 دسامبر سال 1492

دوران سلطه اسپانیاییها بر" هائیتی "که چندی قبل از آن توسط" کریستف کلمب "کاشف مشهور آمریکا ،کشف شده بود ،آغاز گردید" .هایی - تی "که در قسمت غربی ،جزیره معروف" هیسپانیولا "قرار دارد ،تا روز 20 فوریه 1677 میلادی متعلق به اسپانیا بود و در این روز ضمیمه فرانسه شد و سرانجام در 5 اکتبر 1804 میلادی استقلال بدست آورد .به روز 20 فوریه 1677 مراجعه شود

21 دسامبر سال 1801

سرزمین" سن دومینیک "یا جمهوری" دومینیکان "در جریان قیام" توسن - لوورتور "رهبر" هائیتی "به تصرف او درآمد و به این ترتیب به سلطه فرانسویان که از روز 25 دسامبر 1795 میلادی بر دومینیکان مسلط شده بودند ،پایان داده شد .فرمانروایی" توسن - لوورتور "بر" دومینیکان "تا روز 28 اکتبر 1802 میلادی به طول انجامید و در این روز اسپانیاییها دوباره آن را گرفتند .به روز 25 دسامبر 1795 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی