برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 67 نتیجه یافته شده در جستجوی هلند

4 ژانویه سال 1717

اتحاد مثلث سیاسی قرن هجدهم میلادی با عضویت هلند و انگلستان و فرانسه بوجود آمد .این اتحاد ابتدا تنها و عضو داشت .فرانسه و انگلیس به ابتكار یكی از سیاستمداران فرانسه به نام دوبوا روز 10 اكتبر 1716 میلادی در هانور كه مقر فرمانروایی پادشاه انگلستان بود اختلافات خود را حل كردند .و در این روز هلند نیز كه همه جا دنبالهرو انگلستان بود به این قرارداد پیوست .به روز 10 اكتبر 1716 مراجعه شود

5 ژانویه سال 1750

"مارشال دوساكس "سردار شجاع و نامآور فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،پس از 56 سال زندگی چشم از جهان فرو بست نام اصلی او" ژنرال موریس كنت دوساكس "بود و اسلاف او از مردم آلمان بودند و خود او روز 20 مه 1694 میلادی در" گوسلاو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی در جنگهای هلند بین فرانسه و انگلستان و اتریش سرداری فرانسویان را به عهده داشت .به روز 20 مه 1694 مراجعه شود

6 ژانویه سال 1789

شورش مذهبی و سیاسی هلند ،علیه سلطه و فرمانهای ژوزف دوم امپراتور اتریش كه فرمان آزادی مذهب در سراسر قلمرو امپراتوری خویش صادر كرده بود ،آغاز شد .علت این شورش این بود كه آزادی مذهبی موجب میشد تا امور مذهبی و سیاسی هلند زیر نظر دربار اتریش اداره شود .این شورش كه رهبر آن" آئروس - بلانشون "نام داشت به نفع هلندیها تمام شد .به روز 27 اكتبر 1789 و 15 اوت 1790 مراجعه شود

8 ژانویه سال 1556

"فیلیپ دوم "پادشاه معروف اسپانیا در زمان حیات پدرش شارل پنجم معروف به" شارلكن"به سلطنت رسید .شارلكن در این روز اسپانیا - آمریكا و ایتالیا را كه جزص متصرفات او بود به فرزندش فیلیپ دوم واگذار كرد .و قبلاش نیز هلند و قسمت دیگری از ایتالیا را به او داده بود .باقیمانده متصرفات شارلكن به برادر او به نام فردیناند واگذار گردید .به روز 30 ژانویه 1527 و 1 دسامبر 1598 مراجعه شود

21 ژانویه سال 1668

اتحاد مثلث سیاسی معروف به" اتحاد مثلث لاهه "در شهر لاهه هلند ،بین دولتهای هلند - انگلستان و سوئد ،علیه فرانسه به امضاص رسید .علت ایجاد این اتحاد سهگانه پیروزی سریع و برقآسای" تورن "سردار فرانسوی در حمله به منطقه فلاندر و تسخیر آن سرزمین بود .نتیجه این اتحادیه ،صلح معروف" اكسلاشاپل "در 14 مه 1668 میلادی بود .به روز 14 مه 1668 مراجعه شود

24 ژانویه سال 1667

معاهده تاریخی" بردا "میان انگلستان و هلند در باب واگذاری مستعمرات هلند در آمریكا به بریتانیای كبیر ،به امضاص رسید و به موجب این معاهده ،هلندیها از همه حقوق و منافع خود در آمریكا چشم پوشیدند و آنها را به انگلستان بخشیدند .مهمترین این مستعمرات بندر نیوآمستردام در مشرق آمریكا نیویورك بود كه انگلیسیها بعد از استیلا بر آن نام آن را به تغییر دادند.

26 ژانویه سال 1695

"دوك مونت مورانسی "یا" مارشال دولوكزامبورگ "پس از 67 سال زندگی بدرود حیات گفت" .فرانسوا - هنری بوت ویل - دوك مونت مورانسی - مارشال دولو - كزامبورگ "روز 11 آوریل 1628 میلادی در پاریس متولد شده بود .وی در جنگهای تاریخی فرانسه با هلند و انگلیس و آلمان در قرن هفدهم ،سردار پیروز لویی چهاردهم پادشاه فرانسه بود .به روز 11 آوریل 1628 مراجعه شود

30 ژانویه سال 1795

واقعه معروف به" هلدر "در بندری به همین نام كه در خاك هلند واقع شده است اتفاق افتاد .در این واقعه كه در جریان جنگهای سپاهیان انقلاب فرانسه با دول سلطنتی متحده اروپا صورت گرفت ،كلیه كشتیهای جنگی هلند كه به سبب یخبستن آب دریا قادر به فرار نبودند بدست فرانسویان اسیر شدند .این واقعه 5 روز بعد از تصرف هلند بدست فرانسویان صورت گرفت .به روز 25 ژانویه 1795 مراجعه شود

31 ژانویه سال 1938

ژولیانا" بئاتریس ویلهلمینا "شاهزاده جوان هلندی و ولیعهد ملكه هلند چشم به جهان باز كرد .نام اصلی او" بئاتریس ویلهلمینا ارمگارد "است و پدر او" شاهزاده برنارد "نام دارد .پرنسس بئاتریس ارمگارد در طول عمر خود به كشورهای متعددی از جمله ایران مسافرت كرده و در مراسم اهدای دهكدهای كه از طرف هلند برای زلزلهزدگان ایران ساخته شده بود شركت داشته است.

6 فوریه سال 1701

قلعه و استحكامات جنگی" هلند "كه در تصرف دولت اسپانیا بود بنا به خواهش و استدعای فیلیپ پنجم پادشاه آن كشور كه نوه لویی چهاردهم بود ،توسط سپاهیان فرانسوی تصرف شد .این قلعهها كه در طول سرحد فرانسه قرار داشت ،به نام قلعههای" باریر "معروف بود و به این ترتیب خیال فرانسه از جانب هلندیها كه دشمن آنها بودند راحت شد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 بعدی

امروز:   آب و هوا  |  عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی