برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی ویتنام

12 فوریه سال 1955

اولین میسیون نظامی آمریكا در سایگون پایتخت ویتنام جنوبی مستقر شد و به این ترتیب ایالت متحده آمریكا وارد ماجرایی از تاریخ سیاسی خویش شد كه نتیجه آن جنگ معروف" ویتنام "بود .میسیون نظامی آمریكا كه از 342 افسر جزص وارد شد تشكیل شده بود برای بررسی پیرامون نحوه دفاع از ویتنام جنوبی در برابر كمونیستهای ویتنام شمالی به آن سرزمین آمده بودند .به روز 8 فوریه 1962 مراجعه شود

28 فوریه سال 1964

جنگ خونین" بین - هوآ "برای تصرف شهر كوچكی به همین نام در شمال شهر" سایگون "پایتخت" ویتنام جنوبی "میان تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا و ویتكنگهای ویتنام جنوبی درگرفت .با وجود تلفات زیادی كه ویتكنگها متحمل شدند ،معهذا به علت كمك نیروهای دولتی ویتنام جنوبی ،به تفنگداران شهر" بین هوآ "تسخیر نشد.

8 مارچ سال 1949

جمهوری" ویتنام جنوبی "پس از تقسیم آن سرزمین بدو قسمت شمالی و جنوبی ،استقلال خود را به جهان اعلام كرد .جمهوری ویتنام جنوبی كه یكی از مهمترین ممالك منطقه آسیای جنوب شرقی است 162500 كیلومتر مربع مساحت و در حدود 16 میلیون نفر جمعیت دارد .پایتخت ویتنام جنوبی شهر" سایگون "كه در جنوب آن كشور است ،یكی از زیباترین شهرهای آسیای جنوب شرقی محسوب میشود.

29 ژوئن سال 111

سرزمین" ویتنام "كه شامل منطقه بسیار وسیعی مركب از ممالك امروزی ویتنام شمالی - ویتنام جنوبی - لائوس و كامبوج میشد توسط سپاهیان امپراتوری نیرومند" چین "تصرف شد و از آن پس تا اواخر قرن نوزدهم میلادی ،این سرزمین جزص چین محسوب میشد .با ایجاد اتحادیه هندوچین در 7 فوریه 1899 به نفوذ چین خاتمه داده شد .به روز 8 اكتبر 1885 مراجعه شود

19 ژوییه سال 1949

كشور" لائوس "از ممالك معتبر آسیای جنوب شرقی به استقلال رسید .این مملكت كه بین كشورهای ویتنام شمالی و تایلند قرار گرفته است 236800 كیلومتر مربع مساحت و در حدود 3 میلیون نفر جمعیت دارد .شهر زیبای" وین تیان "پایتخت نیمه اروپایی لائوس كه در مغرب آن كشور قرار دارد ،از زیباترین شهرهای آسیای جنوب شرقی محسوب میشود.

4 آگوست سال 1964

حادثه دریایی معروف به" حادثه خلیج تونكن "اتفاق افتاد .در این روز بین یك رزمناو آمریكایی كه برای كمك به ویتنام جنوبی وارد خلیج تونكن شده بود و چند قایق جنگی متعلق به ویتنام شمالی جنگ سختی درگرفت كه نتیجه آن به نفع ویتنام شمالی بود .بعد از این واقعه ،ایالات متحده آمریكا رسماش وارد جنگ ویتنام شمالی شد و اولین حمله هوایی به آن كشور را در همین روز انجام داد.

19 آگوست سال 1945

انقلاب بزرگ ویتنام شمالی توسط" هوشیمینه "شورشی معروف" هندوچین "علیه سلطه و نفوذ فرانسویها و ویتنامیهایی كه طرفدار سلطه و نفوذ فرانسه در هندوچین بودند آغاز شد .این انقلاب در" هانوی "كه امروزه به عنوان پایتخت آن كشور) :ویتنام شمالی (انتخاب شده است اتفاق افتاد و در جریان آن هوشیمینه خود را رییس جمهوری ویتنام شمالی اعلام كرد.

8 اکتبر سال 1881

واقعه مدهش" طوفان مرگبار "در ایالت" هایفونگ "واقع در هندوچین یعنی) ویتنام امروزی (اتفاق افتاد .در این طوفان شدید و بیسابقه كلیه خانههایی كه در سر راه طوفان قرار گرفته بود خراب شدند .و هنگامی كه آمار تلفات ناشی از طوفان منتشر شد ،معلوم شد جمعاش 300 هزار نفر در این واقعه كشته شدهاند .قسمت اعظم مردمی كه در این بلای مدهش نابود شدند از مردم ویتنام جنوبی بودند.

11 اکتبر سال 1946

كنفرانس" فونتن بلو "در فرانسه پایان یافت و نتیجهای كه از این مذاكرات بدست آمد عدم توافق دولت جمهوری فرانسه و نمایندگان ویتنام بود .در این كنفرانس كه در قصر معروف" فونتن بلو "انجام شد" هوشیمینه "رهبر آزادیخواهان ویتنام شركت داشت و چون فرانسه حاضر به خروج از هندوچین نشد ،از 17 دسامبر همان سال جنگهای هندوچین آغاز گردید .به روز 7 مه 1954 مراجعه شود

1 نوامبر سال 1963

کودتای بزرگ ویتنام جنوبی علیه" نگودین دیم "رییس جمهوری مقتدر آن کشور آغاز شد .در این کودتای بزرگ ،ارتش ویتنام جنوبی که سرگرم جنگ با ویتکنگها بود علیه نگودین دیم قیام کرد و فرماندهی کودتا با ژنرال" وانمینه "بود .در این کودتا ،ارتش ،حکومت" نگودین - دیم "را ساقط کرد و خود او و عدهای از بستگانش منجمله برادرش به قتل رسیدند.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   روزنامه ها  |  عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی