برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی پاناما

29 مارچ سال 1500

"كستاریكا "یكی از ممالك مستقل امروزی آمریكای مركزی در جریان چهارمین سفر دریایی كریستف كلمب كاشف بزرگ ایتالیایی كشف شد .كستاریكا ،كه میان ممالك پاناما و" نیكاراگوا "قرار دارد 51 هزار كیلومتر مربع مساحت و در حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن نیز" سان ژوزه "نام دارد .این كشور تا قبل از استقلال ،جزص مستعمرات اسپانیا بود .به روز 12 آوریل 1500 مراجعه شود

3 آگوست سال 1914

اولین كشتی ،از كانال پاناما عبور كرد و به این ترتیب ،این تنگه كه كار احداث آن را فرانسویها آغاز كرده و آمریكاییها به پایان رسانیده بودند آماده وودرو ویلسون بهرهبرداری شد .آخرین مانع ارتباط دو اقیانوس اطلس و كبیر كه در طرفین كانال قرار داشتند ،روز 10 اكتبر سال 1913 میلادی با فشار رییس جمهوری آمریكا منفجر شده بود .به روز 10 اكتبر 1913 مراجعه شود

15 آگوست سال 1914

ترعه معروف" پاناما "پس از 11 سال كه از آغاز حفر آن میگذشت طی تشریفات رسمی افتتاح شد و به این ترتیب دو اقیانوس اطلس و آرام كه اولی در ناحیه مشرق و دومی در طرف مغرب آن قرار داشتند به هم مربوط شدند .حفار اولیه این ترعه فرانسویها بودند ولی آمریكاییها آن را تمام كردند .فاصله ترعه از دو ساحل اقیانوس 60 كیلومتر است .به روز 22 ژانویه 1930 مراجعه شود

28 سپتامبر سال 1513

"اقیانوس كبیر "بزرگترین دریای عالم ،توسط" واسكونونه - دو - بالبوآ "دریاسالار و كاشف معروف اسپانیایی معروف به" یكه سوار فاتح "كشف شد .كشف این اقیانوس كه از افتخارات بالبوآ محسوب میشود مدت 29 روز طول كشید و از روز 1 سپتامبر 1513 آغاز شده بود .بعدها در" پاناما "كه این كشف در آن سرزمین صورت گرفته بود ترعهای حفر شد و دو اقیانوس اطلس و كبیر به هم متصل شدند.

1 نوامبر سال 1821

دوران سلطه 320 ساله اسپانیا بر سرزمین پاناما پایان یافت .پاناما که در مرکز آمریکای مرکزی بین دو اقیانوس آرام و اطلس قرار گرفته است ،از روز 19 ژوئن 1501 میلادی تحت نفوذ اسپانیاییها درآمد .پاناما در این روز پس از جدایی از اسپانیا به سرزمین کلمبیا ملحق شد ولی روز 3 نوامبر 1903 از آن کشور نیز جدا شد و استقلال یافت .به روز 19 ژوئن 1501 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی