برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 26 نتیجه یافته شده در جستجوی پرتغال

28 ژانویه سال 1750

سلطنت" ژوزف اول "معروف به" ژوزف امانوئل "بر كشور پرتغال آغاز گردید .ژوزف اول كه روز 26 ماه نوامبر 1714 میلادی در لیسبون ،پایتخت آن كشور متولد شده بود در این زمان 36 سال داشت .ژوزف كفایت و لیاقت چندانی نداشت و كشورش را وزیر با تدبیرش" پومبال "اداره میكرد .وی روز 21 مارس 1777 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 26 نوامبر 1714 و 21 مارس 1777 مراجعه شود

4 فوریه سال 1520

"پدرو - آلوارز - كابرال "اولین دریانورد پرتغالیالاصل كه قسمتی از سواحل و سرزمینهای آمریكا را كشف كرده بود ،پس از 53 سال زندگی بدرود حیات گفت .پدرو آلوارز كابرال روز 20 اوت 1467 میلادی در" بلمونت "متولد شده بود .از خدمات بزرگ وی به امپراتوری پرتغال كشف سواحل برزیل در 5 مارس 1500 بود .به روز 5 مارس 1500 و 20 اوت 1467 مراجعه شود

4 فوریه سال 1961

لوآندا انقلاب بزرگ استقلالطلبی و آزادیخواهی ملیون" آنگولا "آغاز شد .در این انقلاب ،آزادیخواهان و استقلالطلبان سیاه پوست آنگولا به زندان پایتخت آنگولا حمله بردند و با زد و خورد ماصمورین زندان و آزادیخواهان ،جنگی آغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد .آنگولا كه 1/250/000 كیلومتر مربع مساحت و 5/5 میلیون نفر جمیعت دارد مستعمره پرتغال در مغرب قاره آفریقاست.

14 فوریه سال 1487

سفر تاریخی" بارتولومیودیاز "یكی از برجستهترین دریانوردان پرتغالی قرن پانزدهم میلادی آغاز شد .در این سفر" بارتلمی دیاز "از پرتغال حركت كرده و قاره آفریقا را از مغرب ،در اقیانوس اطلس به طرف جنوب دور زد .پایان این سفر اكتشافی كشف جنوبیترین نقطه آفریقا بود كه خود" دیاز "آن را" دماغه امید نیك "نام گذاشت .به روز 28 اوت 1488 مراجعه شود

15 فوریه سال 1960

شورش دریایی" سانتاماریا "به رهبری یك سروان شورشی پرتغالی به نام" گالوائو "آغاز شد .در این شورش كه علیه رژیم دیكتاتوری" سالازار "انجام گرفت ،سروان گالوائو كه از نویسندگان معروف پرتغال نیز هست ،كشتی" سانتا ماریا "متعلق به پرتغال را در حین عبور از دریای كارائیب با 49 نفر از همدستان خویش تصرف كرد .وی بعدها با سانتاماریا به برزیل پناهنده شد و سپس كشتی را به مقامات پرتغالی پس داد.

6 مارچ سال 1506

برای اولین بار جمعی از ملاحان ورزیده پرتغالی كه سوابق درخشانی در ماصموریتهای استعماری داشتند ،به سرداری یكی از دریانوردان برجسته قرن 15 داكوئا میلادی به نام" تریستان داكوئا "به سواحل هندوستان رفتند .در این سفر ،آلفونس دالبوكرك كه بعدها شهرتش جهانگیر و جاودانی شد معاونت را داشت .نتیجه این سفر تسخیر سرزمین موزامبیك در آفریقا برای كشور پرتغال بود.

15 مارچ سال 1524

"واسكودوگاما "دریانورد و مكتشف بزرگ پرتغالی پس از 64 سال زندگی چشم از جهان فرو بست .واسكودوگاما ،كه روز 29 سپتامبر 1460 میلادی متولد شده بود ،طی ماصموریتهای فراوانی كه برای كشور خود انجام داد ،موفق به یافتن راهی از پرتغال به هندوستان از طریق دور زدن اقیانوس اطلس و قاره آفریقا شد .سفر تاریخی" گاما "از روز 11 نوامبر 1498 میلادی آغاز شده بود.

23 مارچ سال 1849

سلطنت 17 ساله شارل آلبرت پادشاه میهنپرست و شجاع ساردنی كه قصد ایجاد اتحاد نواحی مختلفه ایتالیا را داشت به پایان رسید و تاج و تخت را به پسرش" ویكتور امانوئل "دوم سپرد و خود به پرتغال رفت و پس از چهار ماه درگذشت .وی روز 15 نوامبر 1798 میلادی در" تورین "قدم به عرصه وجود گذاشت و روز 15 فوریه 1832 میلادی به سلطنت ساردنی رسید و روز 21 ژوییه 1849 میلادی مرد .به روز 21 ژوییه 1849 مراجعه شود

4 آوریل سال 1808

سلطنت" ژان پنجم "اولین پادشاه كشور برزیل كه اینك به صورت جمهوری در آمریكای جنوبی اداره میشود ،آغاز شد .ژان پنجم كه روز 13 اوت 1767 میلادی در" لیسبون "پایتخت پرتغال متولد شده بود ،بعد از بروز شورشی كه در پرتغال علیه او ایجاد شد به برزیل آمد و تا روز 25 فوریه 1820 میلادی كه در 53 سالگی مرد سلطنت كرد .به روز 25 فوریه 1820 و 13 اوت 1767 مراجعه شود

6 آوریل سال 1580

سرزمین" پرتغال "یكی از مقتدرترین ممالك اروپای قرن شانزدهم كه رقیب سرسخت سیاسی و استعماری اسپانیا در آسیا و آفریقا و آمریكا بود ،در زمان سلطنت فیلیپ دوم پادشاه معروف اسپانیا ضمیمه اسپانیا گردید و به این ترتیب نه تنها كشور پرتغال بلكه كلیه مستعمرات و متصرفات آن كشور مثل برزیل در آمریكای جنوبی و جزایر ادویه در" اقیانوس آرام "نیز به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی