برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی پرو

1 فوریه سال 1839

دوره جنگهای چهارساله" شیلی و پرو "دو كشور امروزی آمریكای جنوبی كه از روز 17 ماه اكتبر 1836 میلادی با حمله سپاهیان شیلی آغاز شده بود ،با پیروزی آنان پایان یافت .این جنگها كه در تاریخ آمریكای جنوبی به) جنگهای اول تاكنا و آریكا (معروفست ،در شمار خونینترین جنگهای نیمكره غربی محسوب میشود .به روز 17 اكتبر 1836 و 11 آوریل 1884 مراجعه شود

11 آوریل سال 1884

جنگهای 5 ساله معروف به" تاكنا و آریكا "با پیروزی سپاهیان كشور شیلی ،به پایان رسید .این جنگها از روز 7 ژوئن 1879 میلادی بر سر تصرف دو منطقه مرزی به نامهای" تاكنا و آریكا "با حمله سپاهیان شیلی آغاز شد و با وجودی كه شیلی نیرومندتر از" پرو "بود ،معهذا جنگ 5 سال به طول انجامید .در پایان این جنگ هر دو منطقه تاكنا و آریكا به تصرف شیلی درآمده بود .به روز 7 ژوئن 1879 مراجعه شود

12 آوریل سال 1664

ساختمان قصر تاریخی" لوور "كه امروزه قسمتی از موزه معروف لوور در آن واقع شده است توسط" كلود پرو "یكی از برجستهترین معماران و مهندسین قرن هفدهم میلادی فرانسه پایان یافت .این قصر به دستور لویی چهاردهم ساخته شده و سبك یونانی دارد و وضع ساختمان آن ،در میان آثار معماری آن قرن بینظیر است .لوور در شهر پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد.

24 می سال 1965

پرتلفاتترین مسابقههای ورزشی جهان در جریان یك مسابقه فوتبال بین دو تیم معروف و نیرومند آمریكای جنوبی اتفاق افتاد .در این مسابقه ،بازیكنان" پرو "و فوتبالیستهای كشور آرژانتین با یكدیگر روبرو بودند .نزاع را آرژانتینیها كه جلو بودند آغاز كردند و به علت طرفداری مردمی كه هوادار دو تیم بودند زد و خوردی در گرفت كه در جریان آن 300 نفر كشته شدند.

11 سپتامبر سال 1475

"فرانسوا پیزارو "سردار و جنگجوی اسپانیایی ،در" تروجلیو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی پس از گذراندن یكدوره سراسر ماجرا و حادث ،در جریان تسخیر مناطق آمریكای جنوبی و مركزی توسط اسپانیا موفق به تسخیر" پرو "در آمریكای جنوبی برای اسپانیا شد و فجایع و قتل عامهای فراوان از بومیان" پرو "نمود" .پیزارو "روز 27 مارس 1541 میلادی ،بدرود حیات گفت .به روز 12 اكتبر 1532 مراجعه شود

12 اکتبر سال 1532

حمله سپاهیان اسپانیایی برای تصرف كشوری در آمریكای جنوبی به نام" پرو "آغاز شد .فرمانده این سپاهیان مرد بیرحم و خونریزی به نام" فرانسوا پیزارو "بود كه او را" فاتح پرو "لقب داده بودند" .فرانسوا پیزارو "بعد از فتح پرو ،عده زیادی از مردم بیچاره و بزرگان بومیان پرو را به قتل رسانید و خود نیز سرانجام به دست جمعی كشته شد .به روز 11 سپتامبر 1475 و 28 آوریل 1535 مراجعه شود

14 اکتبر سال 1613

"پرو "معمار برجسته و آرشیتكت هنرمند قرن هفدهم میلادی فرانسه در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت" .كلود پرو "پس از پایان تحصیلات خویش ،مدت ده سال به مطالعه در ساختمانها و بناهای مختلف گذرانید و سفرهای فراوان به شهرها و ممالك اروپا كرد و از تجربیات خود در ساختن آثار خویش استفاده كرد .وی روز 3 مارس 1688 میلادی مرد .به روز 3 مارس 1688 مراجعه شود

17 اکتبر سال 1836

جنگ چهارساله" شیلی "با" پرو "دو كشور آمریكای جنوبی آغاز شد .تاریخ آمریكای لاتین ،این جنگ به نام" جنگهای اول تاكنا و آریكا "معروف است .علت این جنگ آن بود كه شیلی بعد از اعلام استقلال در 24 نوامبر 1818 میلادی مدعی مالكیت دو ایلات" تاكنا - و - آریكا "شد .نتیجه جنگ اولین" پرو و شیلی "پیروزی سپاهیان شیلی روز 1 فوریه 1839 انجام شد .به روز 1 فوریه 1839 مراجعه شود

14 نوامبر سال 1515

کشور" اکوادور "یکی از ممالک امروزی آمریکای جنوبی کشف شد .اکوادور کشوری است با 427600 کیلومتر مربع مساحت که در شمال غربی آمریکای جنوبی قرار گرفته و میان ممالک کلمبیا - پرو و اقیانوس کبیر محدود است .این کشور که امروزه با رژیم جمهوری اداره میشود ،پس از سیصد سال که زیر سلطه اسپانیاییها بود روز 13 مه 1830 میلادی مستقل شد .به روز 17 دسامبر 1819 مراجعه شود

20 دسامبر سال 1824

کشور" پرو "یکی از مراکز تمدن قدیمی آمریکای جنوبی بعد از 292 سال که تحت اختیار و سلطه اسپانیاییها بود ،استقلال خود را بازیافت .این کشور آمریکایی ،که در مغرب آمریکای جنوبی قرار دارد ،فرانسیسکو پیزارو در سال 1532 میلادی در جریان حملات سردار خشن و خونریز اسپانیایی ،به صورت جمهوری مستقل اداره میشود.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی