برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 44 نتیجه یافته شده در جستجوی چین

2 ژانویه سال 1905

بدر معروف" پورت آرتور "یكی از مهمترین بنادر بازرگانی و نظامی چین پس از ده ماه محاصره و بروز یك سلسله جنگهای خونین دریایی و زمینی توسط ژاپنیها در حدود 60 هزار نفر تلفات برای تصرف این بندر دادند .بعد از سقوط پورت آرتور كه توسط روسها دفاع میشد روسها مرتب شكست خوردند و روز 5 سپتامبر همان سال بین دو كشور صلح شد .به روز 18 فوریه 1904 و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود

4 ژانویه سال 1895

مجمعالجزایر" پسكادور "با به نام دیگرش مجمعالجزایر" پنگو "بعد از ده سال كه در تسخیر سپاهیان فرانسوی بود ،در جنگهای تاریخی چین و ژاپن به تصرف ژاپنیها درآمد .این جزایر كه شامل 64 جزیره كوچك و بزرگ است و مجموعاش 129 كیلومتر مربع مساحت دارد 50 ،سال در تصرف ژاپن بود و روز 28 اوت 1945 به تصرف چینیها درآمد .به روز 11 ژوییه 1885 و 28 اوت 1945 مراجعه شود

22 ژانویه سال 1905

"كوانتونگ "یك از ایالات امروزی كشور چین كمونیست ،در جریان تاخت و تازهای نیروهای ژاپنی در خاك چین به تصرف ژاپنیها درآمد .كوانتونگ كه در جنوب سرزمین منچوری قرار دارد ،تا سال 1945 میلادی تحت استیلای ژاپن بود .بعد از شكست ژاپن ،كوانتونگ تا 1950 به صورت آزاد اداره شد و سپس در 4 سپتامبر 1950 به چین مسترد گردید .به روز 4 سپتامبر 1905 مراجعه شود

22 ژانویه سال 1949

"پكن "شهر قدیمی و تاریخی چین كه پایتخت امروزی چین كمونیست محسوب میشود ،توسط كمونیستهای چین تصرف شد .بیش از یك میلیون چینی در جریان جنگ پكن شركت داشتند .از پكن ،نیروهای چین زرد دفاع میكردند و در برابرشان نیروهای چین سرخ قرار داشتند .با وجود برتری زردها بر سرخها ،معهذا به سبب پیوستن جمعی زیاد از نیروهای زرد به سرخها پكن سقوط كرد.

6 فوریه سال 1904

جنگ تاریخی روسیه و ژاپن ،با حمله ناگهانی سپاهیان ژاپنی به پایگاهها و مواضع روس در چین آغاز شد .این جنگ میبایست به سیاست یكی از دو كشور ،در سرزمین چین خاتمه بدهد .با وجودی كه نیروی روسها در این جنگ زیادتر از ژاپنیها بود معهذا ژاپنیها ،پیروز شدند و بعد از تصرف" پورت آرتور "در 2 ژانویه ،1905 قرارداد صلح در 5 سپتامبر 1905 میلادی منعقد شد .به روز 2 ژانویه و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود

18 فوریه سال 1904

شبه جزیره كره در مشرق آسیا كه سالها مورد ادعای سه كشور روس و چین و ژاپن به تصرف درآمد و این پیروزی پس از پیروزی دریایی دیگری كه ناوگان ژاپن علیه كشتیهای روسی بدست آورد ،نصیب ژاپن شد و به این ترتیب جنگ تاریخی روس و ژاپن شروع شد كه تا روز 5 سپتامبر 1905 ادامه داشت .به روز 2 ژانویه 1905 و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود

13 مارچ سال 1921

كشور" مغولستان "یكی از قدیمیترین ممالك مستقل آسیای مركزی ،بعد از مدتها كه جزص امپراتوری چین محسوب میشد ،استقلال خود را بازیافت .در این كشور كه از آن به نام" مغولستان خارجی "یا" مغولستان اولانباتور "نیز یاد میشود ،در 11 دسامبر 1924 میلادی یك حكومت جمهوری كمونیستی بوجود آمد و بعد از تاصسیس كشور چین كمونیست ،مغولستان با حفظ استقلال ،به آن كشور ملحق شد.

13 مارچ سال 1932

"منچوری "مهمترین و معتبرترین ایالات چین امروزی ،استقلال سیاسی خود را اعلام كرد و به این ترتیب كشور مستقل دیگری در خاور دور بوجود آمد .در منچوری كه در حدود 1043424 كیلومتر مربع مساحت دارد 48 ،میلیون نفر جمعیت سكونت دارند .این كشور بعد از تاخت و تازههای متمادی ممالك روس و چین و ژاپن در 9 سپتامبر 1945 به كشور چین واگذار شد .به روز 9 سپتامبر 1945 مراجعه شود

21 مارچ سال 1960

شورش و قیام بزرگ" لهاسا "در این شهر مذهبی كه پایتخت سرزمین تبت است روی داد و در جریان آن هزارها نفر از مردم عادی و بودائیان مقدس به هلاكت رسیدند .شورش تبت است روی داد و در جریان آن هزارها نفر از مردم عادی و بودائیان مقدس به هلاكت رسیدند .شورش تبت به رهبری" دالائی لاما "كه برای استقلال میجنگید آغاز شد و هدف وی پایان دادن به سلطه چین كمونیست بود .با مداخله ارتش چین كمونیست ،شورش شكست خود و دالاییلاما به هند گریخت ،تلاش" دالائی لاما "هنوز هم ادامه دارد.

28 مارچ سال 1947

"اكافه "بنا به تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ،طی شرایطی تاصسیس شد .اكافه یعنی" كمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور "و كار این سازمان اقتصادی رسیدگی به احتیاجات اقتصادی ممالك عضو آنست .آمریكا - استرالیا - ایران - افغانستان - اندونزی - انگلستان - برمه - پاكستان - تایلند - چین - رومانی - ژاپن - سیلان - شوروی - فیلیپین - كره - فرانسه - هلند و هندوستان اعضای اكافه هستند.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی

امروز:   روزنامه ها  |  عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی