برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 52 نتیجه یافته شده در جستجوی ژاپن

4 ژانویه سال 1895

مجمعالجزایر" پسكادور "با به نام دیگرش مجمعالجزایر" پنگو "بعد از ده سال كه در تسخیر سپاهیان فرانسوی بود ،در جنگهای تاریخی چین و ژاپن به تصرف ژاپنیها درآمد .این جزایر كه شامل 64 جزیره كوچك و بزرگ است و مجموعاش 129 كیلومتر مربع مساحت دارد 50 ،سال در تصرف ژاپن بود و روز 28 اوت 1945 به تصرف چینیها درآمد .به روز 11 ژوییه 1885 و 28 اوت 1945 مراجعه شود

22 ژانویه سال 1905

"كوانتونگ "یك از ایالات امروزی كشور چین كمونیست ،در جریان تاخت و تازهای نیروهای ژاپنی در خاك چین به تصرف ژاپنیها درآمد .كوانتونگ كه در جنوب سرزمین منچوری قرار دارد ،تا سال 1945 میلادی تحت استیلای ژاپن بود .بعد از شكست ژاپن ،كوانتونگ تا 1950 به صورت آزاد اداره شد و سپس در 4 سپتامبر 1950 به چین مسترد گردید .به روز 4 سپتامبر 1905 مراجعه شود

23 ژانویه سال 1945

جنگ خونین معروف به" اوكیناوا "در جریان پیكارهای خونین میان ایالات متحده آمریكا و سپاهیان ژاپنی در جزیرهای به همین نام با پیروزی ،آمریكاییها پایان یافت و این پیروزی یكی از پایههای اصلی شكست قطعی ژاپن در جنگ دوم محسوب میشود .عامل اصلی پیروزی در اوكیناوا هواپیماهای غول پیكر آمریكایی معروف به" دژ پرنده "بودند .كه وظیفه اصلی آنان بمباران كشتیهای ژاپنی بود.

6 فوریه سال 1904

جنگ تاریخی روسیه و ژاپن ،با حمله ناگهانی سپاهیان ژاپنی به پایگاهها و مواضع روس در چین آغاز شد .این جنگ میبایست به سیاست یكی از دو كشور ،در سرزمین چین خاتمه بدهد .با وجودی كه نیروی روسها در این جنگ زیادتر از ژاپنیها بود معهذا ژاپنیها ،پیروز شدند و بعد از تصرف" پورت آرتور "در 2 ژانویه ،1905 قرارداد صلح در 5 سپتامبر 1905 میلادی منعقد شد .به روز 2 ژانویه و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود

8 فوریه سال 1941

جنگ خونین و پر تلفات" سنگاپور "برای تصرف این جزیره معروف كه در انتهای شبه جزیره معروف كه در انتهای شبه جزیره مالاكا در اقیانوس هند واقع شده است ،آغاز شد .این جنگ بین نیروهای امپراتوری ژاپن و امپراتوری انگلیس بود و فرماندهی ارتش ژاپن را ژنرال معروف ژاپنی یاماشیتا به عهده داشت و سرانجام 80 هزار انگلیسی و هندی از 30 هزار ژاپنی شكست خوردند و سنگاپور تسلیم نیروهای ژاپن شد.

11 فوریه سال 660 قبل از میلاد

اولین پادشاه ژاپن به تخت سلطنت نشست و به این ترتیب طولانیترین سلطنتهای جهان آغاز شد این پادشاه كه در 2627 سال قبل به سلطنت رسید" یی - مو "نام داشت .بعدها در سال 1889 میلادی ژاپنیها به عنوان یادبود از موئسس پادشاهی در آن كشور ،مقبره مجللی به عنوان مقبره" یی - مو "بنا كردند و هر ساله نیز روز 11 فوریه را به نام عید ملی جشن میگیرد.

14 فوریه سال 1942

جزیره بزرگ" سوماترا "در اندونزی امروزی در جنگ دوم ،به تصرف نیروهای ژاپنی درآمد و پس از تصرف" برنئو "این پیروزی ،مهمترین پیرزوی ژاپن در جنگهای اقیانوس آرام بود .با وجودی كه ژاپنیها نیروی نسبتاش زیادی برای تسخیر این جزایر بسیج نكرده بودند معهذا تصرف سوماترا آسانتر از سایر جزایر صورت گرفت .به روز 8 دسامبر 1941 و 1 مارس 1942 مراجعه شود

15 فوریه سال 1942

"سنگاپور "معروفترین جزیره آسیایی جنوب شرقی ،در جریان جنگهای بینالمللی دوم ،بعد از نبردی خونین به تصرف نیروهای امپراتوری ژاپن درآمد .از سنگاپور كه در آن زمان متعلق به بریتانیای كبیر بود نیروهای مختلط انگلیسی و هندی دفاع میكردند .پس از دفاعی شدید ،انگلیسیها و هندیها شكست خوردند و همزمان با سقوط سنگاپور ،ژاپنیها 60 هزار اسیر گرفتند و تا 1945 سنگاپور در تصرف ژاپنیها بود.

16 فوریه سال 1943

بزرگترین و خونینترین نبردهای ایالات متحده آمریكا و امپراتوری ژاپن در خاور دور پس از 6 ماه تلاش مداوم پایان یافت .در این نبرد كه به" گوادال كانال "معروف است ،مجموعاش 4 هزار آمریكایی و 7 هزار ژاپنی به هلاكت رسیدند و پیروزی نهایی با آمریكاییها بود .به علت اهمیت فراوانی كه این جنگ داشت ،آن را" وردن اقیانوس آرام "نامیدهاند .به روز 12 اوت 1942 مراجعه شود

18 فوریه سال 1904

شبه جزیره كره در مشرق آسیا كه سالها مورد ادعای سه كشور روس و چین و ژاپن به تصرف درآمد و این پیروزی پس از پیروزی دریایی دیگری كه ناوگان ژاپن علیه كشتیهای روسی بدست آورد ،نصیب ژاپن شد و به این ترتیب جنگ تاریخی روس و ژاپن شروع شد كه تا روز 5 سپتامبر 1905 ادامه داشت .به روز 2 ژانویه 1905 و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی