برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی کرواسی

27 دسامبر سال 1241

شهر" زاگرب "دومین شهر امروزی جمهوری یوگسلاوی به تصرف نیروهای مغول درآمد و" بیلای چهارم "پادشاه هنگری که در آن زمان بر یوگسلاوی) که صربستان نامیده میشد (نیز فرمانروایی داشت ،به" دالماسی "گریخت و به جزیرهای ،در دریای آدریاتیک پناهنده شد مغولان که در این زمان سرگرم فتح نواحی شرقی اروپا بودند بعد از عبور از راه یخ بسته دانوب و کرواسی ،زاگرب را تصرف کردند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی