برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی گاو

8 مارچ سال 1871

"شیكاگو "شهر و بندر معروف آمریكا در ساحل غربی دریاچه میشیگان) در شمال آمریكا (دچار حریق بزرگی شد كه لگد گاو خانمی به نام" پاتریك اولیری "به یك چراغ نفتی ،مسبب آن بو .این چراغ ابتدا طویله و بعد انبار خانم اولیری را آتش زد و سپس همه شهر را گرفت .در نتیجه این آتشسوزی كه تا آن تاریخ در آمریكا بیسابقه بود 17450 ،خانه سوخت و 90 هزار نفر بیخانمان شدند.

15 آگوست سال 1857

شورش و قیام تاریخی" هند "علیه سلطه انگلیسیها در آن سرزمین آغاز شد .در آن زمان ،سراسر هند تحت سلطه انگلیسیها بود و هندیها از دخالت در كارهای ممنوع بودند .برای دفع سلطه انگلستان به بهانه این كه فشنگهای سربازان هندی با روغن خوك و چربی گاو آغشته میشود و این مخالف مقررات مذهبی مسلمانان و هندوهاست شورش آغاز شد .با وجود پیروزیهای اولیه هندیها ،در پایان سركوب شدند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   روزنامه ها  |  عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی