برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی اشک

10 نوامبر سال 36 قبل از میلاد

آنتوان جنگ تاریخی امپراتوری مقتدر روم به فرماندهی سردار معروف رومی و دولت شاهنشاهی اشکانی ایران به فرماندهی" اشک چهاردهم - فرهاد چهارم "آغاز شد .بهانه این جنگ استمداد پادشاه ارمنستان از امپراتوری روم بود .با وجود کثرت سپاهیان رومی نتیجه جنگ به نفع ایران تمام شد و" آنتوان "با عده کمی از سپاهیانش که زنده مانده بودند به روم گریخت .به روز 24 مه 34 قبل از میلاد مراجعه شود

20 نوامبر سال 216

سلطنت" بلاش پنجم - اشک بیست و هفتم "شاهنشاه سلسله اشکانی پایان یافت" .بلاش پنجم "یکی از دو فرزند" بلاش چهارم "بود و وقتی بلاش چهارم بدرود حیات گفت ،بین" بلاش پنجم و اردوان پنجم "فرزندان او بر سر جانشینی او اختلاف افتاد و کار به جنگ کشید .ابتدا" بلاش پنجم "پیروزی نسبی بدست آورد ولی پس از مدتی سلطنت در این روز از برادرش شکست خورد و اردوان پنجم به سلطنت رسید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی