برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 78 نتیجه یافته شده در جستجوی ایران

5 ژانویه سال 1960

دكتر" زاخودر "شرقشناس بزرگ روسی بعد از 62 سال زندگی كه قسمت عمده آن به تلاش درباره ایران و تحقیقات باستانشناسی گذشت ،بدرود حیات گفت .نام اصلی او" بوریس نیكلایه ویچ زاخودر "بود و روز 6 اوت 1898 میلادی در ده" باكی "واقع در استان گوركی متولد شده بود .وی رییس دایره ایران در انستیتوی خاورشناسی مسكو بود .به روز 6 اوت 1898 میلادی مراجعه شود

5 ژانویه سال 603

"جنگ 24 ساله "یكی از طولانیترین و خونینترین جنگهای ایران و امپراتوری روم در زمان سلطنت" خسرو پرویز "بیست و سومین شاهنشاه سلسله ساسانی آغاز شد .این جنگ به سبب قتل" موریس "امپراتور روم كه حامی و دوست" خسرو پرویز "بود و برای گرفتن انتقام او از" فوكاس "امپراتور جدید روم اتفاق افتاد و تا 13 سپتامبر 627 طول كشید .به روز 13 سپتامبر 627 مراجعه شود

8 ژانویه سال 363

دومین دوره جنگهای تاریخی میان امپراتوری روم و دولت شاهنشاهی ایران در زمان سلطنت ساسانیان با پیروزی درخشان سپاهیان ساسانی به پایان رسید .این جنگها از روز 21 آوریل 259 میلادی با حمله" شاپور دوم - شاپور ذوالاكتاف "به متصرفات روم آغاز شده بود .در جریان جنگ" ژولین - ژولیانوس "امپراتور روم كه حریف شاهنشاه ایران بود به قتل رسید .به روز 12 آوریل 259 مراجعه شود

12 ژانویه سال 281

"تیسفون "یكی از مهمترین شهرهای ایران در دوران سلطنت سلسله ساسانیان ،به تصرف" كاروس "امپراتور روم درآمد .در آن زمان بر ایران" بهرام دوم "پنجمین شاهنشاه ساسانی سلطنت داشت و چون سرگرم جنگ با طوایف" سكا "در شرق بود" ،كاروس "امپراتور روم به ایران تاخت و بینالنهرین و تیسفون را گرفت كمی بعد به سبب مرگ" كاروس "بر اثر ساعقه رومیان به كشور خود بازگشتند و تیسفون آزاد شد .ایوان مدائن) یا طاق كسری (كه بارگاه سلطنتی سلاطین ساسانی بود ،در این نقطه قرار داشت و بعدها به دوران حكومت عباسیان توسط منصور عباسی ویران شد

13 ژانویه سال 590

زندگی و سلطنت" هرمز چهارم "بیست و دومین شاهنشاه سلسله ساسانی پایان یافت و بدست یكی از خویشاوندان خود به نام" بیستام "به قتل رسید" .هرمز چهارم "روز 16 نوامبر 579 میلادی بعد از مرگ" خسرو انوشیروان "به سلطنت رسیده بود .جنگ با امپراتور روم - حمله تركان زردپوست به ایران و اختلاف با بهرام چوبین از مهمترین وقایع دوران سلطنت او بود .به روز 16 نوامبر 579 مراجعه شود

15 ژانویه سال 197

جنگهای تاریخ معروف به" جنگ سه ساله بینالنهرین "با پیروزی سپاهیان امپراتوری روم به پایان رسید و" بلاش چهارم - اشك بیست و ششم "شاهنشاه اشكانی ایران كه از روز 11 مه 194 میلادی جنگ با روم را برای تصرف بینالنهرین غربی آغاز كرده بود شكست خورد و علاوه بر عدم موفقیت در تصرف بینالنهرین غربی چند شهر دیگر را نیز از دست داد .به روز 11 مه 194 مراجعه شود

16 ژانویه سال 1918

دولت روسیه شوروی به رهبری" ولادیمیر لنین "موئسس رژیم حكومتی امروزی شوروی ،رسماش الغای قرارداد شوم 1907 میلادی و سایر قراردادهایی را كه دولت روسیه تزاری به زور به ایران تحمیل كرده بود اعلام داشت .به خاطر الغای این قراردادها كه همه مخالف آزادی و استقلال ایران بودند ،دولت ایران نیز اولین كشوری بود كه رژیم روسیه شوروی را به رسمیت شناخت.

17 ژانویه سال 420

"یزدگرد اول "یكی از معروفترین سلاطین سلسله ساسانی بعد از 21 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه كه در تواریخ ایران به نام" گناهكار "و در تواریخ مسیحیان به نام" نیكوكار "معروف است در سال 399 میلادی بعد از مرگ عموی خویش" بهرام چهارم "به سلطنت رسیده بود .چون با مسیحیان به مهربانی رفتار میكرد ،مسیحیان او را نیكوكار خواندند ولی زرتشتیان به این سبب او را گناهكار گفتند.

21 ژانویه سال 493

جنگ تاریخی مذهبی میان" یزدگرد دوم "شانزدهمین شاهنشاه ساسانی با مردم" ارمنستان "آغاز شد .علت این جنگ توسعه دین مسیح در ارمنستان بود و حال آن كه دین رسمی ایران ،دین" زرتشت "بود" یزدگرد دوم "برای برانداختن مسیحیت از ارمنستان عده زیادی از عیسویان را كشت و بار دیگر دین زرتشت را در آن سرزمین و نیز قسمتهای دیگری از بینالنهرین توسعه و رواج كامل داد.

22 ژانویه سال 457

شورش بزرگ مذهبی در امپراتوری روم بر ضد پیروان مذهب" نسطوری "آغاز شد .این دین ،توسط شخصی به نام" نسطوریوس "بنیانگذاری شد ولی خود او در سال 431 میلادی از طرف كلیسیا روم طرد و محكوم شد چون ،كلیسیای روم" مسیح "را كاملاش دارای جنبه آسمانی میدانست .در این شورش پس از كشتار عدهای از نسطوریان بقیه به ممالك دیگر از جمله ایران پناهنده شدند و مقیم گردیدند.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی