برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 3 از 3 نتیجه یافته شده در جستجوی رنگ

21 فوریه سال 1959

با صید یك ماهی نایاب ،موفقیت بزرگی نصیب دنیای علم طبیعی گردید و این اقدام بزرگ در حوالی جزیره" تاتاناریو "اتفاق افتاد .ماهی صید شده كه از آن به نام" كولاكانت "یاد میشود از نسل ماهیهایی است كه 50 میلیون سال قبل در اقیانوسها میزیسته است و دارای رنگ سربی بوده و حد فاصلی بین ماهی و ذوحیاتین محسوب میشود.

3 آوریل سال 1390

"ژانوان ایك "نقاش و مجسمهساز فلاماندی در شهری به نام" مائه زیك "قدم به عرصه وجود گذاشت .به سبب ذوق فراوانی كه به امور هنری داشت در قرن پانزدهم جزص یكی از چند هنرمندان برجسته اروپا درآمد و یكی از نقاشان دربار" بورگونی "بود .او كه یكی از بنیانگذاران نقاشی جدید با رنگ و روغن بود ،روز 17 ژوییه 1441 میلادی مرد .به روز 17 ژوییه 1441 میلادی مراجعه شود

20 اکتبر سال 1947

پرچم) ،سازمان ملل متحد (بوجود آمد و ایجاد این پرچم كه در مورد رنگ و طرح آن بیش از دو سال نمایندگان مختلف ملل متحد مذاكره كرده بودند ،به پیشنهاد نمایندگان انگلستان و آمریكا كه بنیانگذار اصلی این سازمان بودند صورت گرفت .بیرق رسمی سازمان ملل متحد كه در حقیقت یك بیرق بینالمللی است ،دارای زمینه آبی آسمانی بوده و آرم سازمان ملل متحد با رنگ سفید وسط آن قرار دارد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی