برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی زرتشتی

2 ژانویه سال 282

"بهرام دوم "پنجمین شاهنشاه ساسانی بعد از 7 سال سلطنت ،بدرود حیات گفت .این شاهنشاه فرزند" بهرام اول "بود .وقتی" بهرام اول "در سال 275 میلادی بدرود حیات گفت" بهرام دوم "به جای او نشست .وی در ابتدای سلطنت خونریز و ظالم بود ولی بعد به نصایح موبدان زرتشتی تغییر روش داد و عادلانه رفتار نمود .بعد از وی" بهرام سوم "به سلطنت رسید.

20 مارچ سال 242

"مانی "یكی از مدعیان پیغمبری در ایران ،دین خود را ظاهر كرد" .مانی "پسر" فاتك "كه از روحانیون زرتشتی بود ،خود بدعتی تازه آورد و علیه قدرت موبدان زرتشتی قیام كرد .ظهور دین مانی در زمان سلطنت شاپور اول بود و آن پادشاه نیز مدتی به آیین مانوی رفتار كرد ولی دوباره بدین زرتشتی برگشت .مانی در زمان سلطنت" بهرام اول "به قتل رسید .به روز 7 فوریه 276 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی