برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی سم

3 سپتامبر سال 1916

جنگ دوم" سم "با حمله سخت متفقین به مواضع نیروهای آلمانی آغاز شد و آنچه كه اهمیت این جنگ را در جنگهای بینالملل اول بیشتر میكند این است كه در این جنگ برای اولین بار سلاح موئثر تازهای وارد جنگ شد كه تانك نام داشت و از روز 16 همان ماه توسط متفقین علیه آلمانیها به كار رفت .جنگ دوم" سم "در 21 نوامبر همان سال با پیروزی متفقین پایان یافت .به روز 21 نوامبر 1916 مراجعه شود

16 سپتامبر سال 1916

برای اولین بار در جریان یكی از جنگهای بینالملل اول سلاح موئثر و مخوفی از طرف متفقین علیه آلمانیها به كار رفت كه" تانك "نامیده میشد .اسلحه جدید یعنی تانگ در جنگ دوم" سم "وارد جنگ شد و چون از موانع به آسانی میگذشت و در مقابل توپ و مسلسل مقاوم بود ،وحشت بزرگی میان آلمانیها ایجاد كرد و همین وحشت سرانجام مایه شكست سپاهیان آلمانی شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی