برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی قمری

11 ژوییه سال 1909

حملات نیروهای مشروطهطلب در این روز كه مصادف با روز 22 جمادیالثانی سال 1327 هجری قمری بود برای سرنگون كردن سلطنت محمدعلی شاه قاجار ،به تهران آغاز شد .در این حمله نیروهای سپهدار رشتی و سردار اسعد بختیاری در رباطكریم شهریار با هم متحد شدند و به پایتخت حمله كردند .در این جنگ ،پیروزی نهایی با نیروهای مشروطهطلب معرف به" مجاهدین "بود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی