برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,638 نتیجه یافته شده در جستجوی میلادی

1 ژانویه سال 1066

"ویلیام فاتح "یا" ویلیام اول "پادشاه معروف انگلستان سلطنت 21 ساله خود را آغاز كرد .وی بعد از" هارولد اول "به سلطنت رسید و تا سال 1087 میلادی پادشاهی كرد .چون وی در روز 1 ژانویه به سلطنت رسیده بود دستور داد از آن به بعد آغاز سال مسیحی كه تا آن موقع اول بهار بود به روز اول ژانویه تغییر پیدا كند و این رسم هنوز هم پابرجا و استوار است.

1 ژانویه سال 1515

"لویی دوازدهم "پادشاه محبوب فرانسه كه" پدر ملت "لقب داشت پس از 17 سال سلطنت و 53 سال زندگی بدرود حیات گفت .این پادشاه بزرگ روز 31 ژانویه 1462 میلادی در" لوبوا "قدم به عرصه وجود گذاشته و پس از مرگ شارل هشتم در 20 اوت سال 1498 میلادی در 36 سالگی به سلطنت رسیده بود .به روز 31 ژانویه 1462 و 20 اوت 1498 مراجعه شود

1 ژانویه سال 1604

ساختمان یكی از تاریخیترین و دیدنیترین مساجد تركیه به دستور" سلطان احمد ،"امپراتور معروف عثمانی در" استانبول "كه در آن زمان پایتخت امپراتوری عثمانی بود آغاز شد .این مسجد كه امروز به نام" مسجد سلطان احمد "معروف است در نزدیكی بغاز" بوسفور "واقع شده و ساختمان آن مدت 7 سال به طول انجامید .به روز 11 مارس 1611 میلادی مراجعه شود

1 ژانویه سال 1704

شورش بزرگ مردم مجارستان علیه امپراتور اتریش) لئوپولد اول (كه عده زیادی از آنها را به قتل رسانده بود آغاز شد و چون سردار شورشیان در این قیام" راكوكزی "نام داشت در تاریخ از این شورش به نام" شورش راكوكزی "یاد شده است .این جنگ و شورش هفت سال بعد در زمان سلطنت" ژوزف اول "جانشین لئوپولد روز 21 اوت 1711 میلادی پایان یافت .به روز 21 اوت 1711 مراجعه شود

1 ژانویه سال 1740

"افرائیم چمبرز "ادیب و محقق معروف انگلیسی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی كه او را مبتكر اولین دائر±المعارف جهان میدانند بعد از 60 سال زندگی بدرود حیات گفت وی روز 16 ژوییه 1680 میلادی در خانوادهای محقر و فقیر یهودی از مردم شهر" كندال "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .دائر±المعارف او پایه گرفتند .به روز 16 ژوییه 1680 مراجعه شود

1 ژانویه سال 1760

"بوهارنه "یكی از معروفترین سرداران نظامی فرانسه در قرن هجدهم میلادی در جزیره معروف" مارتینیك "متولد شد .وی كه نام كاملش" ژنرال ویكونت آلكساندر دوبوهارنه "بود همسر اول ژوزفین ملكه ناپلئون بناپارت محسوب میشد و در جریان انقلاب كبیر فرانسه به گناه مخالفت با اصول انقلاب روز 20 دسامبر 1792 اعدام شد .به روز 20 دسامبر 1792 مراجعه شود

1 ژانویه سال 1782

"متاستازیو "یكی از برجستهترین شعرا و ادبای ایتالیا در قرن نوزدهم میلادی پس از 84 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه نام اصلیش" پیترو - بوناونتوره - تراماسی متاستازیو "بود روز 23 ژوئن 1698 میلادی در" رم "متولد شده بود .از آثار مهم او میتوان" باغهای هسپرید - آریانو - اردشیر درازدست - دمتریو - آتیلاس وركولوس "را نام برد .به روز 23 ژوئن 1698 مراجعه شود

1 ژانویه سال 1803

جمهوری معروف به" هلوتیك "كه امروزه سویس نام دارد ،در جریان مبارزات سیاسی اروپا در اوایل قرن نوزدهم میلادی به تصرف فرانسه درآمد و مردم جمهوری هلوتیك كه تا آن زمان هر چند ماه تحت سلطه یكی از ممالك مقتدر اروپا در میآمدند حاضر شدند كه سلطه و فرمان ناپلئون بناپارت را بپذیرند و راصی او را در مورد اختلافات داخلی خویش نافذ و مجری بدانند.

1 ژانویه سال 1823

"آلدوس - شومینگ "نقاش و پیكرنگار معروف انگلیسی در قرن نوزدهم میلادی ،در" لندن "دیده به جهان باز كرد .پدرش از افسران بازنشسته نیروی دریایی بود و خود او نیز میل داشت به نیروی دریایی بپیوندد ولی به علت ضعف مزاج او را نپذیرفتند از" شومینگ "آثار زیادی به جای مانده است كه" تلاش بیهوده - ساعت خواب و مسافر خسته "از مهمترین آنها محسوب میشود .به روز 15 دسامبر 1903 مراجعه شود

1 ژانویه سال 1846

ژنرال فرانسوی" بارون تیبو "كه از برجستهترین نویسندگان و شجاعترین سرداران آن كشور در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی محسوب میشود بعد از 77 سال زندگی بدرود حیات گفت .ژنرال" تیبو "روز 7 آوریل 1769 میلادی در خانوادهای اشرافی متولد شده بود .از آثار این نویسنده جنگجو" خاطرات "را باید نام برد .به روز 1 7 آوریل 1769 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی