برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی گینه

1 ژانویه سال 1960

كشور" كامرون "مستعمره سابق فرانسه در آفریقا به استقلال رسید .این شكور كه در ساحل خلیج گینه در اقیانوس اطلس جنوبی قرار دارد در حدود 500/000 كیلومتر مربع مساحت داشته و در حدود 5 میلیون نفر در آن زندگی میكنند .پایتخت زیبای كامرون كه" یائونده "نام دارد در جنوب آن كشور قرار گرفته است.

4 ژانویه سال 1961

كنفرانس سیاسی" دارالبیضاص "برای ایجاد یك دستهبندی سیاسی آفریقایی ،در این شهر كه در مراكش واقع شده و به آن" كازابلانكا "هم میگویند تشكیل شد .در این كنفرانس كه به ابتكار و توصیه جمال عبدالناصر رییس جمهوری متحده عربی) مصر و سوریه (تشكیل یافت دولتهای مستقل الجزایر - گانا - گینه - مالی - مراكش و جمهوری متحده عربی عضویت داشتند.

6 مارچ سال 1957

كشور طلاخیز و ثروتمند" گانا "از ممالك غربی آفریقا كه مستعمره پیشین" انگلستان "بود به همت دكتر" كوام نكروما "استقلال پیدا كرد .این كشور آفریقای غربی كه در قدیم" ساحل طلا "نام داشت با 230/000 كیلومتر مربع مساحت و 8 میلیون نفر جمعیت در ساحل خلیج گینه قرار دارد .شهر زیبای" آكرا "پایتخت گانا در جنوب آن كشور قرار دارد.

27 آوریل سال 1960

"توگو "یكی از ممالك سواحل" خلیج گینه "در قاره آفریقا استقلال پیدا كرد .این كشور كه قبلاش در شمار مستعمرات فرانسه محسوب میشد ،بین ممالك" داهومی و گانا "قرار گرفته و مجموعاش 56/600 كیلومتر مربع مساحت دارد و در آن ،در حدود دو میلیون نفر جمعیت زندگی میكنند .پایتخت توگو كه در جنوب آن كشور واقع شده است شهری زیبا) نیمه آفریقایی-نیمه اروپایی (است كه" لومه "نام دارد.

5 می سال 1913

پس از 19 سال زد و خورد میان مردم كشور گینه در مغرب آفریقا و سپاهیان فرانسوی كه قصد تسخیر و استعمار آن سرزمین را داشتند ،گینه به تصرف فرانسویان درآمد .اولین تجاوز سپاهیان فرانسه در گینه ،روز 24 دسامبر سال 1894 میلادی آغاز شده بود .گینه پس از 45 سال اشغال ،روز 2 اكتبر 1958 استقلال یافت .به روز 24 دسامبر 1894 و 2 اكتبر 1958 مراجعه شود.

25 می سال 1360

برای اولین بار در تاریخ اكتشافات جغرافیائی برای تصرف سرزمینهای تازه توسط دولتهای دریانورد اروپائی ،خلیج گینه كشف شد .كاشف ،یا كاشفان خلیج گینه كه در مغرب قاره ئآفریقا واقع شده و جزص اقیانوس اطلس محسوب میشود ،دستهای از ملاحان اهل" دیپ "واقع در شمال فرانسه ئامروزی بودند .آغاز نفوذ فرانسویان در این قاره از همین زمان است.

9 ژوئن سال 1885

سرزمین" توگو "از ممالك غربی قاره آفریقا كه امروزه با استقلال كامل و با رژیم جمهوری اداره میشود ،رسماش به عنوان مستمره آفریقایی آلمان توسط سربازان آن كشور اشتغال شد .توگو كه بین" داهومی و گانا "در ساحل خلیج گینه قرار دارد ،ابتدا متعلق به فرانسه بود كه بعد به آلمان واگذار كرد .این كشور روز 27 آوریل 1960 استقلال كامل خود را بدست آورد .به روز 27 آوریل 1960 مراجعه شود

8 ژوییه سال 1891

تجاوز سپاهیان مسلح فرانسه به سرزمین گینه ،كه امروزه خود كشوری مستقل بوده و با رژیم جمهوری اداره میشود ،آغاز شد و به این ترتیب دوران استعمار و سلطه فرانسه بر گینه آغاز گردید .گینه ،كشوری است در مغرب آفریقا با مساحتی در حدود 250/000 كیلومتر مربع و جمعیتی در حدود سه میلیون نفر كه پایتخت آن" كوناكری "نام دارد .این كشور در سال 1958 میلادی مستقل شد .به روز 12 اكتبر 1958 مراجعه شود

7 آگوست سال 1960

سرزمین" ساحل عاج "كه امروزه" جمهوری ساحل عاج "نامیده میشود به كسب استقلال توفیق یافت و امروزه با رژیم جمهوری اداره میشود .این كشور كه در مغرب آفریقا بین" گانا و لیبریا و گینه "قرار دارد 322000 كیلومتر مربع مساحت و 5 میلیون نفر جمعیت دارد" .آبیجان "پایتخت این كشور در جنوب آن است" .ساحل عاج "از شمال به" مالی وولتا "و از جنوب به خلیج گینه محدود است.

13 دسامبر سال 1870

عملیات جنگی فرانسه برای تصرف ممالک غربی آفریقا آغاز گردید و این عملیات که در جریان آن دهها هزار سرباز و افسر فرانسوی به هلاکت رسیدند و زخمی شدند ،مدت 10 سال یعنی تا سال 1880 میلادی به طول انجامید .در این مدت بسیاری از ممالک امروزی آفریقا در مغرب آن قاره ،از جمله ،کشورهای جمهوری" سنگال - زامبیا - گینه - ساحل عاج و ولتای علیا "به تصرف آن کشور درآمدند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی