برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 33 نتیجه یافته شده در جستجوی یونان

1 ژانویه سال 1863

پیر دوفردی بارون دوكوبرتن بنیانگذار المپیك جدید یعنی در كاخ" مالویل "واقع در ایالت" لوهاور "فرانسه متولد شد .خانوادهاش اشرافی بود و خود او بعدها در ارتش شغلی برگزید و بعد به تعلیم و تربیت مشغول شد .وی در 26 نوامبر 1892 میلادی پیشنهاد كرد كه بازیهای المپیك كه در قدیم در یونان انجام میشد دوباره برگزار شود و به سال 1903 اولین بازیها در آتن آغاز شد .به روز 3 نوامبر 1892 و 26 مارس 1937 مراجعه شود

22 ژانویه سال 1788

"لرد بایرون "برجستهترین و مشهورترین شعرای بریتانیای كبیر در قرن 19 میلادی در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشت .او حساسیت زیادی در برابر آزادی و شجاعت سالم داشت و به همین منظور در نهضت آزادیخواهی یونان علیه تركیه عثمانی شركت كرد و در آن جنگ روز 11 آوریل 1824 میلادی مرد" .زندانی شیلان و مانفرد "از آثار برجسته اوست .به روز 11 آوریل 1824 میلادی مراجعه شود

30 ژانویه سال 1881

"مصطفی كمالپاشا "سردار بزرگ و موجد تركیه نوین ،در" سالونیك "واقع در یونان قدم به عرصه وجود گذاشت .در اواخر امپراتوری عثمانی وی جزص سرداران برجسته ارتش بود و چون موجودیت كشور را در حال اضمحلال دید با همفكران خود قیام كرد و مسبب ایجاد تركیه امروزی شد .او كه" آتاتورك "لقب گرفته بود روز 10 نوامبر 1938 میلادی مرد .به روز 10 نوامبر 1938 مراجعه شود

12 فوریه سال 46 قبل از میلاد

كشور یونان از قدیمیترین ممالك جهان ،در جریان جهانگیری امپراتوران روم به تصرف سپاهیان رومی درآمد و به این ترتیب آزادی و استقلال كلیه سرزمینهای مجزا و مستقل این قسمت از شبه جزیره بالكان از میان رفت .دوران سلطه امپراتوری روم بر یونان تا روز 15 سپتامبر 1453 كه امپراتوری روم مغلوب امپراتوری عثمانی شد ادامه داشت و در این روز به تصرف عثمانی درآمد .به روز 15 سپتامبر 1453 مراجعه شود

18 فوریه سال 1821

انقلاب تاریخی یونان برای بدست آوردن آزادی و استقلال از امپراتوری عثمانی ،علیه آن امپراتوری آغاز شد و این انقلاب تا روز 4 سپتامبر 1829 یعنی مدت هشت سال به طول انجامید .این انقلاب را جمعی از یونانیان مقیم" ادسا "با تشكیل یك مجمع سری برای آزادی یونان به راه انداختند .پایان این انقلاب پیروزی یونان و استقلال آن كشور بود .به روز 4 سپتامبر 1829 مراجعه شود

4 مارچ سال 1823

قتل عام هولناك" تریپولیتزا "در جریان جنگهای یونان و عثمانی اتفاق افتاد .در جریان این جنگها ،نیروهای یونانی كه بعد از ماجرای" اتحاد كبیر "در روز 22 اوت 1822 میلادی با هم متحد شده بودند ،شهر تریپولیتزارا در شبه جزیره" موره "گرفتند و دوازده هزار نفر از مسلمانان این شهر را كه بیشتر آنان زنها و بچههای بودند سربریدند .انتقام این قتل عام روز 23 نوامبر 1824 میلادی گرفته شد.

9 مارچ سال 1941

جنگ 4 ماهه ایتالیا و یونان كه یكی از وحشیانهترین و خونینترین پیكارهای جنگ جهانی دوم بود ،با پیروزی درخشان یونانیها پایان یافت .این جنگ روز 29 اكتبر 1940 با حمله ایتالیاییها به یونان آغاز شد و گر چه در ابتدا پیروزیهایی بدست آوردند ولی بعد یونانیها به آنها حمله كردند و نه تنها همه یونان ،بلكه قسمتهای عمدهای از آلبانی را نیز گرفتند .به روز 27 آوریل 1941 مراجعه شود

6 آوریل سال 1941

جنگ میان نیروهای آلمان نازی و نیروهای یونان ،با حمله آلمانیها به مرزهای آن كشور آغاز شد .قبل از آلمان ،ایتالیاییها در 28 اكتبر 1940 برای تسخیر یونان به آن كشور حمله كرده و با شكست روبرو شده بودند .جنگ آلمان و یونان در شرایطی كاملاش نامتساوی تا روز 27 آوریل كه آتن پایتخت یونان تصرف شد دوام داشت .به روز 28 اكتبر 1940 و 37 آوریل 1941 مراجعه شود

11 آوریل سال 1824

"لرد بایرون "شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی در جریان جنگهای استقلالطلبی یونان علیه تركان عثمانی ،بدرود حیات گفت .وی روز 22 ژانویه سال 1788 میلادی در شهر" لندن "متولد شد .روحی حساس و آزاده داشت و شیفته آزادی و زیباییهای طبیعت بود" .زندانی شیلون - مانفرد - و دون ژوان "از مهمترین آثار اوست .به روز 22 ژانویه 1788 مراجعه شود

27 آوریل سال 1941

"آتن "پایتخت باستانی و تاریخی كشور یونان ،در جریان جنگهای بینالملل دوم ،به تصرف نیروهای آلمان نازی درآمد و پرچم صلیب شكسته ئرایش سوم بر فراز عمارات شهر بالا رفت .قبل از آلمانیها ،ایتالیا كه متحد آلمان در جنگ بود ،تصمیم به تصرف آتن داشت ولی شكست خورد و حمله ئآلمان به یونان به تلافی شكست ایتالیا بود .به روز 28 اكتبر 1940 و 6 آوریل 1941 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی