برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 10ژانویه

10 ژانویه سال 1495

"فرانسوا رابله "نویسنده و انسان دوست و فیلسوف برجسته فرانسوی در شهر" دوینیر "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از پایان تحصیلات خویش به فعالیت ادبی پرداخت و چون در همان دوران ،نهضت ادبی و هنری رنسانس نیز در فرانسه آغاز شده بود" رابله "به صورت پرچمدار این نهضت در ادبیات فرانسه درآمد .وی به سال 1553 میلادی مرد .به روز 20 دسامبر 1559 میلادی مراجعه شود

10 ژانویه سال 1668

قرارداد معروف به" معاهده تقسیم "در وین پایتخت امپراتوری اتریش به امضاص رسید .به موجب این قرارداد ،میراث پادشاه اسپانیا یعنی فیلیپ چهارم كه شامل 22 تاج و تخت میشد میان دول معتبر اروپا یعنی فرانسه و اتریش و آلمان تقسیم شد و لویی چهاردهم پادشاه فرانسه - ماری ترز پادشاه اتریش و لئوپولد امپراتور آلمان هر كدام قسمتهایی را مدعی شدند .به علت عدم رعایت تقسیم بعدها جنگهای معروف به وراثت آغاز شد.

10 ژانویه سال 1835

بروكسل" لئوپولد دوم "دومین پادشاه كشور بلژیك ،در پایتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" لئوپولد اول "بود و بعد از آن كه لئوپولد اول ،روز 4 مه 1856 میلادی بدرود حیات گفت .او ،در حالی كه 21 سال داشت به سلطنت رسید .سلطنت لئوپولد دوم كه از مهمترین سلاطین بلژریك است روز 6 نوامبر 1909 با مرگ او به پایان رسید .به روز 4 مه 1856 و 6 نوامبر 1909 مراجعه شود

10 ژانویه سال 1917

"بوفالوبیل "یكی از شخصیتهای عجیب و شكارچیان بزرگ آمریكایی كه جزص قهرمانان محبوب آمریكاییها است بدرود حیات گفت و باید او یك سد بزرگ و یك منبع عظیم آب در دو ایالت آمریكا نامگذاری شد .بوفالوبیل در نبرد با سرخپوستان مقام قهرمانی یافت و با این همه سرخپوستان دوست او بودند .وی در ارتش آمریكا درجه سرتیپی داشت .به روز 2 فوریه 1846 مراجعه شود

10 ژانویه سال 1946

"مجمع اتفاق ملل "یا به نام دیگرش" جامعه ملل "بعد از 26 سال كه از تاریخ پیدایش آن میگذشت ،رسماش به كار خود پایان داد و منحل شد و كلیه امور و وظایفی را كه در قبال ممالك و ملل جهان داشت به سازمان ملل متحد واگذار كرد .جامعه ملل بعد از جنگ بینالملل اول تاصسیس شده) روز 10 ژانویه 1920 میلادی (و مقر آن ژنو در سویس بود .به روز 10 ژانویه 1920 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی