برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 11ژانویه

11 ژانویه سال 1325

بنای شهر" مكزیكو "پایتخت كشور جمهوری مكزیك در آمریكای امروزی توسط آخرین پادشاه سلسله" آزتك"ها كه مكزیكو" مونته زوما "نام داشت آغاز شد .نام اولیه و قدیم مونته زوما یك نام بومی به نام" تنوك - تیتلان "بود و هدف از ساختمان آن ،ایجاد یك مركز بزرگ روحانی" آزتك "بود و بعدها به عنوان پایتخت مكزیك انتخاب گردید.

11 ژانویه سال 1777

"آلكساندر اول "یكی از نامدارترین امپراتوران روسیه در قرن نوزدهم میلادی ،در شهر" سن پطرزبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" پل اول "امپراتور روسیه بود و او در سن 24 سالگی روز 23 مارس 1801 میلادی به جای پدر به سلطنت رسید .دوران سلطنت او مصادف با امپراتوری ناپلئون در فرانسه شد .آلكساندر اول روز 16 نوامبر 1825 میلادی مرد .به روز 16 نوامبر 1825 و 23 مارس 1801 مراجعه شود

11 ژانویه سال 1889

"شورول "شیمیدان و محقق معروف فرانسوی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بعد از 103 سال زندگی بدرود حیات گفت" .میشل - اوژن - شورول "روز 10 دسامبر 1786 میلادی در" آنگرس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی مكتشف طریقه تجزیه چربیها و روغنهای نباتی و حیوانی و مخترع شمع معروف به" شمع گچی "است .به روز 10 دسامبر 1786 مراجعه شود

11 ژانویه سال 642

سلطنت و زندگی" یزدگرد سوم "آخرین شاهنشاه از سلسله تاریخی ساسانیان با مرگ او بدست آسیابانی در نزدیكی مرو به پایان رسید و به این ترتیب دوران سلطنت 416 ساله ساسانیان نیز پایان یافت .علت مرگ" یزدگرد سوم "شكست وی از اعراب مسلمان بود .وی در نزدیكی مرو به آسیابانی پناه برد و آسیابان به طمع البسه فاخری كه بر تنش بود ،او را كشت .به روز 16 فوریه 632 میلادی مراجعه شود مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی