برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 17ژانویه

17 ژانویه سال 1562

فرمان تاریخی معروف به" فرمان ژانویه "توسط" كاترین دومدیسی "ملكه بزرگ فرانسه كه نایبالسلطنه پسرش" فرانسوای دوم "بود به امضاص رسید .به موجب این فرمان كه بعد از تشكیل كنفرانس مذهبی" پواسی "صادر شد ،كاترین دومدیسی برای ایجاد صلح و آرامش در كشور ،اغماض مذهبی را آغاز كرد ولی به سبب عدم عقیده پروتستانها به این فرمان مفاد آن به مرحله اجرا در نیامد .به روز 12 سپتامبر 1561 میلادی مراجعه شود

17 ژانویه سال 1706

"بنیامین فرانكلین "مخترع و سیاستمدار بزرگ آمریكایی در بندر" بوستون "متولد شد .وی زندگی اجتماعی را با یك دلار در كالیفرنیا شروع كرد و به زودی با ایجاد چاپخانهای ثروتمند شد .سپس به تجربیات فیزیكی پرداخت و نتیجه آن شد كه برقگیر را اختراع كرد .در جریان جنگهای استقلال آمریكا وی به نمایندگی آزادیخواهان به فرانسه رفت و سفیر آمریكا شد و به سال 1790 مرد .به روز 17 آوریل 1790 مراجعه شود

17 ژانویه سال 1741

"هودون "مجسمهساز و پیكرتراش معروف فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،در ورسای قدم به عرصه وجود گذاشت .وی در جوانی مدتی شاگرد" پیگال "مجسمهساز مشهور دیگر آن عصر بود .وی به سبب علاقهای كه به مجسمهسازی از سنگ مرمر داشت به" حجار مرمرین "معروف شده است .مجسمه نیمتنه ولتر و مجسمه رب±النوع شكار به نام" دیان "از برجستهترین آثار هودون است .به روز 22 ژوئن 1714 میلادی مراجعه شود

17 ژانویه سال 1841

"جرج اورست "كوهنورد بزرگ انگلیسی كه به مرتفعات كوههای هیمالیا در هند صعود كرده بود" قله اورست "كشف كرد و چون نام خود را به آن قله داده بود روی این اصل به نام او" اورست "خوانده شد .اورست در مدت عمر خود 8 بار به مرتفعات هیمالیا صعود كرد ولی هیچگاه نتوانست به قلهای كه خود آن را كشف كرده بود صعود كند .اورست در سال 1953 میلادی فتح شد .به روز 29 مه 1953 مراجعه شود

17 ژانویه سال 1891

"الیا ارنبورگ "نویسنده بزرگ و منقد معروف اجتماعی و ادبی عصر حاضر روسیه شوروی در" كیف "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كار ادبی خود را با سرودن اعشار آغاز كرد و اولین كتابش به نام" ژولیو ژورینتو "بود .مدتها با عنوان خبرنگار در اسپانیا به سر برد و كتاب گوهر" اسپانیا "یادگار این دوران است .از بهترین آثار او" توفان سقوط پاریس و عشق ژاننی "را باید نام برد .به روز 2 سپتامبر 1967 مراجعه شود

17 ژانویه سال 1912

كاپیتن" رابرت اسكات "قطبشناس بزرگ انگلیسی در بازگشت از سفر تاریخ خود به قطب جنوب ،با كلیه همراهان خود به علت كولاك برف بدرود حیات گفت .اسكات و رودآلد آموندس قطبشناس نروژی در یك زمان از دو راه مختلف به قطب جنوب حمله كرده بودند ولی آموندسن بعد از رسیدن به قطب در 14 دسامبر 1911 به سلامتی بازگشت و اسكات در این روز مرد .به روز 10 فوریه 1868 و 14 دسامبر 1911 مراجعه شود

17 ژانویه سال 1941

"ویرجینیا والف "یكی از نامدارترین بانوان نویسنده و ادیب انگلستان در قرن بیستم میلادی ،بعد از 59 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ویرجینیا والف "روز 25 ژانویه 1882 میلادی در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از بهترین آثار وی كه میان نویسندگان به تنبلی معروف است" میسیزداوی "را میتوان نام برد .به روز 25 ژانویه 1882 مراجعه شود

17 ژانویه سال 1961

"پاتریس لومومبا "میهنپرست بزرگ كنگویی كه هنگام استقلال كنگو نخستوزیر آن كشور بود در جریان یك توطئه توسط" موسی چومبه "و" ژوزف كازاوابو "دو سیاستمدار دیگر كنگو به قتل رسید .لومومبا به سال 1925 میلادی متولد شده بود و هنگام مرگ 36 سال داشت .وی قبل از استقلال كنگو مدتی كارمند اداره پست بود و سابقه فراوانی در امر مبارزه داشت .به روز 2 ژانویه 1925 میلادی مراجعه شود

17 ژانویه سال 420

"یزدگرد اول "یكی از معروفترین سلاطین سلسله ساسانی بعد از 21 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه كه در تواریخ ایران به نام" گناهكار "و در تواریخ مسیحیان به نام" نیكوكار "معروف است در سال 399 میلادی بعد از مرگ عموی خویش" بهرام چهارم "به سلطنت رسیده بود .چون با مسیحیان به مهربانی رفتار میكرد ،مسیحیان او را نیكوكار خواندند ولی زرتشتیان به این سبب او را گناهكار گفتند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی