برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 2ژانویه

2 ژانویه سال 1675

شكست" آلزاس "در جریان جنگهای فرانسه با سپاهیان" اتحاد كبیر لاهه "نصیب آلمانیها شد و در جریان این شكست آلمانیها آلزاس كه روز 19 دسامبر 1674 میلادی موفق به تسخیر منطقه معروف شرقی فرانسه شده بودند چنان منكوب شدند كه نه تنها آلزاس را تخلیه كردند بلكه تا ماوراص رود" رن "نیز عقب نشستند .سردار فرانسه در این جنگها" ووبان "بود .به روز 19 دسامبر 1674 مراجعه شود

2 ژانویه سال 1744

"هنریخ - پستالوزی "یكی از بزرگترین علمای تعلیم و تربیت بشری ،در شهر" زوریخ "واقع در سویس قدم به عرصه وجود گذاشت و گر چه خود عمری را برنج و محنت سپری كرد ،تعالیم عالیه او سبب شد تا میلیونها نفر از ملل و نژادهای مختلفه در سعادت و آزمایش ناشی از توسعه علم و دانش بسر ببرند" .پستالوزی "روز 17 فوریه 1827 میلادی وفات یافت به روز 17 فوریه 1827 مراجعه شود

2 ژانویه سال 1851

"مانوئل گودوئی "وزیر اعظم اسپانیا و یكی از سیاستمداران بزرگ آن كشور در دوران سلطنت شارل چهارم ،بعد از 84 سال زندگی بدرود حیات گفت" .مانوئل گودوئی "ملقب به" شاهزاده صلح "روز 27 ژوئن 1767 در" باداژوز "متولد شده بود و چون از دوستان" ماری لوئیز "ملكه اسپانیا محسوب میشد به وزارت رسید و كشور را با قدرت تمام اداره كرد .به روز 17 ژوئن 1767 مراجعه شود

2 ژانویه سال 1861

سلطنت 27 ساله" ویلهلم اول "پادشاه نامدار پروس آلمان ،بعد از مرگ بردارش" فردریك گیوم چهارم "آغاز شد .این پادشاه كه هنگام جلوس به تخت سلطنت 61 سال داشت روز 7 آوریل 1800 میلادی در برلین متولد شده و 5 سال از برادرش كوچكتر بود .بیسمارك صدراعظم معروف آلمان توسط او به صدارت رسید .وی روز 21 اوت 1888 میلادی مرد .به روز 7 آوریل 1800 و 30 فوریه 1888 مراجعه شود

2 ژانویه سال 1905

بدر معروف" پورت آرتور "یكی از مهمترین بنادر بازرگانی و نظامی چین پس از ده ماه محاصره و بروز یك سلسله جنگهای خونین دریایی و زمینی توسط ژاپنیها در حدود 60 هزار نفر تلفات برای تصرف این بندر دادند .بعد از سقوط پورت آرتور كه توسط روسها دفاع میشد روسها مرتب شكست خوردند و روز 5 سپتامبر همان سال بین دو كشور صلح شد .به روز 18 فوریه 1904 و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود

2 ژانویه سال 1925

"پاتریس لومومبا "سیاستمدار قرن بیستم آفریقا در قبیله" تانتیلا "متولد شد .پدرش از رهبران قبیله بود و او بعد از اتمام تحصیلات متوسطه كارمند اداره پست شد و بعد در علم حقوق لیسانس گرفت .در نهضت آزادی آفریقا وی مسبب استقلال كشورش" كنگو "بود و اولین نخستوزیر آن كشور شد ولی بعداش در كی توطئه سیاسی روز 17 ژانویه 1961 میلادی كشته شد .به روز 17 ژانویه 1961 میلادی مراجعه شود

2 ژانویه سال 282

"بهرام دوم "پنجمین شاهنشاه ساسانی بعد از 7 سال سلطنت ،بدرود حیات گفت .این شاهنشاه فرزند" بهرام اول "بود .وقتی" بهرام اول "در سال 275 میلادی بدرود حیات گفت" بهرام دوم "به جای او نشست .وی در ابتدای سلطنت خونریز و ظالم بود ولی بعد به نصایح موبدان زرتشتی تغییر روش داد و عادلانه رفتار نمود .بعد از وی" بهرام سوم "به سلطنت رسید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی