برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 28ژانویه

28 ژانویه سال 69 قبل از میلاد

سلطنت" فرهاد سوم "یكی از سلاطین معروف سلسله اشكانیان بعد از مرگ پدرش آغاز شد ،فرهاد سوم كه با عنوان" اشك یازدهم "به سلطنت رسید ،فرزند اشك دهم بود و ،نام اصلی او" ساناتروك "بود .سلطنت" فرهاد سوم "با مبارزات ایران و روم به سرداری" پومپه "مواجه بود كه به تصرف ارمنستان بدست رومیان منجر شد .بعد از فرهاد سوم پسرش" اشك دوازدهم مهرداد سوم "به سلطنت رسید.

28 ژانویه سال 1684

"ژرژ - فریدریخ - هاندل "یكی از بزرگترین آهنگسازان آلمانی ،در فامیلی معروف و مذهبی از مردم شهر" هال "در ایالت" ساكس "قدم به عرصه وجود گذاشت .این كمپوزیتور معروف كه بیشتر او را به نام آهنگساز مذهبی میشناسند ،قطعات خود را برای ارگ كلیساها و پیانو تنظیم كرده است .به روز 23 ژوییه 1759 میلادی مراجعه شود

28 ژانویه سال 1725

سلطنت" كاترین اول "امپراتوریس روسیه بعد از مرگ شوهر وی" پطر كبیر "آغاز شد .از پطر كبیر تنها یك نوه به نام" پطر دوم "باقیمانده بود ولی كاترین كه ابتدا یك زن رختشوی بود منتها همتی بلند داشت ،بعد از مرگ شوهرش با پرداخت 30 روبل رشوه به هریك از افراد گارد تزار ،امپراتوریس روسیه شد و تا روز 3 آوریل 1727 میلادی سلطنت كرد .به روز 14 اوت 1682 و 3 آوریل 1727 مراجعه شود

28 ژانویه سال 1750

سلطنت" ژوزف اول "معروف به" ژوزف امانوئل "بر كشور پرتغال آغاز گردید .ژوزف اول كه روز 26 ماه نوامبر 1714 میلادی در لیسبون ،پایتخت آن كشور متولد شده بود در این زمان 36 سال داشت .ژوزف كفایت و لیاقت چندانی نداشت و كشورش را وزیر با تدبیرش" پومبال "اداره میكرد .وی روز 21 مارس 1777 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 26 نوامبر 1714 و 21 مارس 1777 مراجعه شود

28 ژانویه سال 1833

"نیسهفور - نیهپس "مخترع و یكی از معروفترین شیمیدانهای فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،پس از 68 سال زندگی در اوج افتخار بدرود حیات گفت" نیسهفورنیهپس "روز 11 نوامبر سال 1765 میلادی در" شالون - سور - سائون "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی همزمان با فعالیتهای" داگر "مخترع دیگر عكاسی به تكمیل این اختراع پرداخته بود .به روز 11 نوامبر 1765 مراجعه شود

28 ژانویه سال 1866

"رومن رولان "نویسنده بزرگ فرانسه در قرن 19 میلادی در" نیورنه "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از تحصیلات خویش به عالم ادبیات پای نهاد و به زودی در شمار نویسندگان سرشناس فرانسه و اروپا درآمد .مهمترین اثر وی رمان معروف او به نام" ژان كریستوف "است كه شهرت زیاد دارد .رومن رولان در 1944 میلادی در 78 سالگی درگذشت .به روز 20 اوت 1944 مراجعه شود

28 ژانویه سال 1881

"فئودور داستایوسكی "نویسنده بلندپایه روسی پس از 59 سال زندگی ،رخت از جهان بر بست .این نویسنده بزرگ روز 30 اكتبر سال 1821 میلادی در یك خانواده نیمه اشرافی متولد شد .پدرش پزشك نظامی بود ولی خود او راه ادبیات را برگزیده بود" برادران كارامازوف - جنزدگان و آزردگان "از بهترین آثار" داستایوسكی "محسوب میشوند .به روز 30 اكتبر 1821 میلادی مراجعه شود

28 ژانویه سال 1912

"آرتور نورنبرگ "دانشمند بزرگ و زیستشناس معروف آمریكایی در شهر معروف" بروكلین "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی پس از اتمام تحصیلات خویش به تدریس پرداخت و در سال 1953 استاد كرسی میكروبشناسی در دانشكده پزشكی" سنت لوییس "شد .تخصص او در زمینه" متابولیسم بینابینی "است .آرتورنبرگ در سال 1959 میلادی برنده جایزه معروف نوبل شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی