برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 29ژانویه

29 ژانویه سال 1693

"ژان فیلیپ رامو "یكی از برجستهترین مردان موسیقی فرانسه ،در شهر زیبای" دیژون "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی در خلال تحصیلات خویش ،معلومات موسیقی را نیز تكمیل كرد و هنوز در سنین جوانی بود كه نامش به عنوان یك موسیقیشناس ماهر و برجسته ذكر میشد .ژان فیلیپ رامو روز 12 سپتامبر 1764 میلادی بعد از 81 سال زندگی مرد .به روز 12 سپتامبر 1764 مراجعه شود

29 ژانویه سال 1697

شارل یازدهم ،پادشاه سوئد و پدر شارل دوازدهم پادشاه نامدار سوئد پس از 37 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این پادشاه كه به سال 1660 میلادی به سلطنت رسیده بود هنگام سلطنت فقط 5 سال داشت زیرا به سال 1655 میلادی متولد شده بود .پس از مرگ شارل یازدهم فرزند 15 سالهاش شارل دوازدهم به سلطنت رسید .به روز 17 ژوئن 1682 میلادی مراجعه شود

29 ژانویه سال 1713

"كلود كلرود "ریاضیدان و مهندس مشهور فرانسوی در قرن هجدهم میلادی ،در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش مایل بود او در نیروی دریایی به كار بپردازد ولی او به ریاضیات دلبسته بود .وی در سال 1736 میلادی ماصمور شد كه در قطب به اندازهگیری طول یك قوس نصفالنهار مشغول شود .كلرو در 18 سالگی به عضویت آكادمی علوم فرانسه نائل شد .به روز 4 ژوئن 1765 مراجعه شود

29 ژانویه سال 1814

"فیخته "فیلسوف بزرگ آلمانی پس از 52 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام او" یوهان گوتلیب فیخته "بود و روز 19 مه 1762 میلادی در" رامونو "متولد شد .وی پس از تحصیل علومالهی به فلسفه گرایید و به استادی دانشگاه رسید از مهمترین آثار فیخته كه شامل فلسفه و نظریات اوست" بنیاد تحقیق در علم - حقوق طبیعی و سرنوشت انسان "را باید نام برد .به روز 19 مه 1762 مراجعه شود

29 ژانویه سال 1820

سلطنت جرج چهارم یكی از سلاطین انگلیس در قرن نوزدهم بعد از مرگ پدرش جرج سوم آغاز شد .جرج چهارم روز 7 اوت 1762 میلادی در لندن قدم بدنیا گذاشته بود و هنگام سلطنت 58 سال داشت ولی از سال 1811 به خاطر كمك به پدرش كه نابینا بود ،عنوان نایبالسطنه را داشت .جرج چهارم بعد از 10 سال سلطنت و 68 سال زندگی بدرود حیات گفت .به روز 1 7 اوت 1762 و 25 ژوئن 1830 مراجعه شود

29 ژانویه سال 1860

"آنتوان پاولوویچ چخوف "یكی از برجستهترین نویسندگان و ادبای كشور روسیه در" تاگانروك "متولد شد .پدرش مردی كاسب و پدر بزرگش از دهقانان برده بود و روی این اصل ،كودكی و جوانی دردناكی داشته است .از مهمترین آثار چخوف كه به سال 1904 میلادی مرد" عمو وانیا - تیفوس - مرد ناشناس 25 - روبل و - موژیكها "را میتوان نام برد .به روز 2 ژوییه 1904 مراجعه شود

29 ژانویه سال 1921

ملك فیصل ،فرزند حسین بنعلیشریف مكه كه به پادشاهی عراق انتخاب شده بود با تشریفات باشكوهی وارد عراق شد و فردای آن روز مراسم مراجعه به آراص عمومی درباره سلطنت وی در عراق انجام شد .در این راصیگیری عمومی 97 درصد آراص به نفع ملك فیصل بود .وی روز 23 اوت همان سال با عنوان اولین پادشاه عراق تاجگذاری كرد .به روز 23 اوت 1921 مراجعه شود

29 ژانویه سال 1942

قرارداد سه جانبه ایران و روسیه شوروی و بریتانیای كبیر به امضاص رسید .این قرارداد پس از حمله نیروهای دو كشور متفق به ایران و اشغال این سرزمین توسط روسها و انگلیسها تنظیم شد و دولت ایران نیز برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود ،مواد آن را قبول كرده بود .نماینده ایران در این قرارداد كه به نام" پیمان سه جانبه "معروف شد مرحوم علی سهیلی بود.

29 ژانویه سال 1965

ژنرال" ماكسیم ویگان "یكی از برجستهترین و مشهورترین سرداران كشور فرانسه بعد از 98 سال زندگی در پاریس بدرود حیات گفت .این سردار بزرگ كه در دو جنگ اول و دوم جهانی جزص فرماندهان ارتش كشور فرانسه بود ،به سال 1867 میلادی در شهر" پاریس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .بزرگترین شغل و یگان فرماندهی كل نیروهای فرانسه بود .به روز 1 سپتامبر 1867 مراجعه شود

29 ژانویه سال 271

سلطنت و شاهنشاهی سومین تاجدار سلسله معروف ساسانی" هرمز اول "بعد از مرگ پدرش" شاپور اول "آغاز شد .وی مردی بیمار و سست عنصر بود .در زمان او" مانی "كه تبعید شده بود به ایران بازگشت و" هرمز اول "او را با كمال احترام در هرمز اول قصر خود در" دستگرد "پذیرایی كرد .سلطنت طولانی نبود و بعد از یك سال در سال 272 میلادی بدرود حیات گفت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی