برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 3ژانویه

3 ژانویه سال 43 قبل از میلاد

مارك آنتونی دومین اتحاد مثلث در امپراتوری قدیم به ابتكار یكی از سرداران قدیم تاصسیس شد .در این اتحاد كه به شیوه اتحاد مثلث" ژول سزار - پومپه و كراسوس "سه سردار روسی برای اداره امور امپراتوری دست اتحاد به هم داده بودند جز" مارك آنتونی ،اكتاویوس و لپیدوس "نیز شركت داشتند .این اتحادیه روز 23 اوت 31 ق.م .منحل شد .به روز 23 اوت ق.م .مراجعه شود

3 ژانویه سال 1769

مارشال" لان "یكی از بزرگترین فرماندهان فرانسه در قرن هجدهم و یكی از مهمترین سرداران ناپلئون بناپارت ،در شهر" لكتور "قدم به جهان گذاشت .مارشال لان كه بعدها به مقام دوكی رسید و دوك" مونت بلو "لقب یافت فاتح نبرد معروف" مونت بلو "در 12 ژوئن 1800 میلادی در ایتالیا بود .وی روز 22 اوت 1809 میلادی وفات یافت .به روز 12 ژوئن 1800 و 22 اوت 1809 میلادی مراجعه شود

3 ژانویه سال 1795

سومین قرارداد تقسیم لهستان میان سه كشور روسیه - اتریش و پروس به امضاص رسید .این قرارداد بعد از شكستهای سختی كه میهنپرستان و استقلالطلبان لهستانی در 10 اكتبر و 4 نوامبر 1794 میلادی از روسها خورده بودند به امضاص رسید و در آن كلیه خاك لهستان یكسره بین سه كشور ذینفع تقسیم شد .مقررات تقسیم لهستان روز 24 اكتبر 1795 میلادی اجرا شد .به روز 24 اكتبر 1795 میلادی مراجعه شود

3 ژانویه سال 1838

كشور" نیكاراگوا "استقلال رسمی خود را با رژیم جمهوری بدنیا اعلام كرد و به این ترتیب پس از 309 سال كه این سرزمین تحت سلطه اسپانیا و 16 سال كه زیر نظر دولت مكزیك بود ،به طور كامل مستقل شد .دوران اشغال نیكاراگوا توسط اسپانیا از روز 30 سپتامبر 1512 و دوران الحاق این كشور به مكزیك از روز 13 فوریه 1822 میلادی آغاز شده بود .به روز 13 فوریه 1822 و 30 سپتامبر 1512 مراجعه شود

3 ژانویه سال 1840

سلطنت و عمر" فردریك ویلهلم سوم "پادشاه معروف كشور پروس به پایان رسید و به جای وی پسرش با عنوان" فردریك ویلهلم چهارم "به سلطنت رسید .این پادشاه كه به فردریك گیوم سوم نیز معروفست از سال 1797 میلادی به جای فردریك ویلهلم دوم پادشاه شده بود وی به سال 1770 میلادی در پوتسدام متولد شده بود .سلطنتش 43 سال و عمرش 70 سال طول كشید.

3 ژانویه سال 1856

ژنرال" روبرت نیول "سردار معروف فرانسوی كه به او لقب نجاتدهنده" وردن "دادهاند در شهر" تول "قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از طی دوران تحصیلات نظامی با درجه ستوانی در ارتش مشغول كار شد و در جنگ اول مقام ژنرالی داشت .در ماه ماه 1916 به جای ژنرالی پتن ماصمور دفاع از وردن شد و آلمانیها را شكست داد .وی روز 17 ژوییه 1924 میلادی مرد .به روز 17 ژوییه 1924 مراجعه شود

3 ژانویه سال 1875

"پیر لاروس "ادیب و لغتشناس معروف فرانسه و موئلف فرهنگ بزرگ لاروس بعد از 58 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 23 اكتبر 1817 میلادی در" توسی "متولد شده و از 15 سالگی به تهیه كتاب فرهنگ لغت خود مبادرت كرد .وی اولین كسی است كه روش تدریس را در مدارس عوض كرد و كتب درسی را خلاصه و ساده نمود .به روز 23 اكتبر 1817 مراجعه شود

3 ژانویه سال 1919

جمهوری" روسیه سفید "از طرف حكومت جمهوری شوروی سوسیالیستی ،روسیه رسماش اعلام شد و به این ترتیب جمهوری كمونیستی دیگری در جوار جمهوری كمونیستی شوروی ایجاد شد كه امروزه گر چه به عنوان یك جمهوری مستقل در سازمان ملل متحد نماینده دارد ولی از لحاظ سیاسی و اقتصادی و نظامی جزص جمهوریهای روسیه شوروی محسوب میشود .این جمهوری نام دیگرش بیلوروسی است.

3 ژانویه سال 1940

قرارداد معروف" فنلاند "بین دو كشور معتبر اروپا یعنی جمهوری فرانسه و بریتانیای كبیر به امضاص رسید .به موجب این قرارداد كه در جریان جنگهای بینالملل دوم امضاص شد دو كشور پیمان میبستند كه در صورت حمله هر كشور خارجی به كشور" فنلاند "به فنلاند كمكهای نظامی بفرستند .كمی بعد از این قرارداد روسیه شوروی به فنلاند حمله كرد و دو دولت به خلاف قرارداد كوچكترین كمكی به فنلاند نكردند.

3 ژانویه سال 1959

سرزمین یخبندان" آلاسكا "در شمال غربی كشور كانادا به عنوان چهل و نهمین ایالات ضمیمه ایالات متحده آمریكا شد .آلاسكا كه قبلاش متعلق به روسیه تزاری بود بعدها به دولت آمریكا فروخته شد و این منطقه وسیع یخبندان كه مسكن اسكیموهاست با 1/520/000 كیلومتر مربع مساحت و 150/000 نفر جمعیت در این روز رسماش جزص آمریكا شد ،پایتخت آلاسكا" جونو "نام دارد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی